DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Jeho (Marian Jánoš, bloger ktorý upozornil na chybu vo výpočtoch týkajúcich sa odvodového bonusu, pozn.) výhrady sú oprávnené. Je mojou povinnosťou odpovedať a aj to spravím, len nie hneď, ale až keď budem mať čísla za rok 2016.

09.04.2017
Pravda

Odvodový bonus je koncepciou daňovej reformy ešte z roku 2003. Vtedy ju pre ministra financií Ivana Mikloša napísal Richard Sulík. Tá bola v roku 2004  uvedená do praxe a pre slovenskú ekonomiku znamenala výrazný a pozitívny stimul. Počas trinástich rokov, strana SaS postupne prišla z aktualizovanou koncepciou tejto reformy pod názvami: Odvodový bonus II. (2006) a Odvodový bonus III. (2016).


„Odvodový bonus je zásadná reforma nášho odvodového a sociálneho systému, ktorá spočíva v tom, že každému človeku by bola priznaná nejaká základná dávka za určitých podmienok a keď začne pracovať, tak mu ju nezoberieme, ale začneme mu ju len mierne znižovať tak, ako bude rásť jeho príjem. Toto je podstata a riešenie toho, ako odbúrať obrovskú bariéru medzi nepracovaním a pracovaním,“ hovorí Sulík. 

V praxi by však malo zavedenie tohto modelu veľmi negatívny vplyv na štátny rozpočet, na čo poukázal i bloger Marián Jánoš. Hlavnou príčinou je, že Sulík pri svojej reforme predpokladá nereálne vysoké príjmy pracujúcich. Vďaka nim počíta s príliš vysokými príjmami z daní a odvodov po zavedení odvodového bonusu. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Odvodový bonus III ráta s 2 363 tisíc pracujúcimi s priemerným hrubým príjmom 964 eur mesačne, pričom celú kalkuláciu robí s číslami pre rok 2014. Problémom však je, že hoci existuje publikácia štatistického úradu, ktoré na základe odhadov a prieskumov tvrdí, že priemerná hrubá mzda zamestnancov v roku 2014 bola 964 eur. Takýto údaj sedí o priemernom zárobku pre zamestnancov firiem, avšak tento priemer nezahŕňa všetky skupiny zamestnancov a už vôbec nie všetkých pracujúcich. V praxi, tak bol na  pracujúcich  použitý priemer mzdy relevantný len pre zamestnancov u právnických osôb, a to bez ohľadu na zamestnancov na materskej dovolenke, zamestnancov u živnostníkov či občanov pracujúcich v zahraničí. 

Richard Sulík očakáva, že Jánoš napíše o odvodovom bonuse možno ďalšie blogy. Autori reformy, t.j. Sulík a Mihál, sa k chybe verejne priznávajú. Na kritiku však Sulík odpovedá: ,,Počkajme si ešte na dáta za rok 2016, potom prerátame aj sporný rok 2014."

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2017
success
error