DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Kiska

Za ľudí

Ak by som dostal dôveru vo voľbách, každý mesiac by som venoval prezidentský plat ľuďom, ktorí to potrebujú

09.04.2017
Pravda

Súčasný Prezident SR Andrej Kiska ešte pred voľbami v roku 2014 hovoril o rozdávaní prezidentského platu pri prípadnom zvolení. Vyjadril sa tak aj v článku, v ktorom poskytol ako kandidát na funkciu prezidenta rozhovor. V marcových voľbách bol zvolený za Prezidenta SR, inaugurácia sa konala 15. júna 2014, pričom už v júli rozdal svoju prvú výplatu. Informácie z januára 2015 hovoria o rozdaní vyše 30 tisíc eur z prezidentovho platu a o pokračovaní v rozdávaní. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 


Platové pomery Prezidenta Slovenskej republiky ustanovuje zákon č. 120/1993 Z.z. "Prezidentovi Slovenskej republiky patrí plat vo výške 4-násobku platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil ústavou predpísaný sľub." Podľa zákona je mesačný plat poslanca 1961 eur, a teda mesačný plat Prezidenta je 7844 eur v hrubom plus paušálne náhrady v sume 1327 eur mesačne na reprezentačné účely. 
Ďalšie stanovy funkcie prezidenta upravené v zákone: "Prezidentovi po skončení výkonu jeho funkcie patrí doživotne plat vo výške platu poslanca podľa § 2 ods. 1 a 2.", "Prezident má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt a právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice," "Prezident má počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne používať služobné motorové vozidlo," Výška cestovných náhrad pri cestách do zahraničia, ktoré súvisia s výkonom funkcie prezidenta, je 1,5-násobok cestovných náhrad určených uznesením národnej rady pre predsedu národnej rady."

Andrej Kiska bol za Prezidenta Slovenskej republiky zvolený v prezidentských voľbách v marci 2014. Jeho funkcia sa začala po zložení sľubu počas inaugurácie 15. júna 2014. Prezidentovi Slovenskej republiky patrí podľa Zákona o štátnych vyznamenaniach Rad Andreja Hlinku I. triedy, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy a Pribinov kríž I. triedy, okrem toho boli Andrejovi Kiskovi doteraz udelené ďalšie vyznamenania a ocenenia. 

Rodiny, ktorým sú peniaze rozdelené, sú vyberané na základe návrhov neziskových organizácií venujúcim sa ľuďom v núdzi - Plamienok, Úsmev ako dar, Liga proti rakovine, Dobrý Anjel a Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. Prezident opakuje takýto postup každý mesiac, pričom pomoc od neho dostávajú rodiny priamo.

Andrej Kiska rozdal svoj prvý plat v júli 2014 desiatim rodinám.  Každá z rodín dostala takmer 521 eur. Peniaze putovali pre slobodné matky s ťažko chorými deťmi, pre rodinu s nezaopatrenými deťmi, kde matke diagnostikovali zhubný nádor a otec ja ťažko postihnutý, pre ďalšie rodiny so zlou životnou situáciou, či vážne chorými deťmi. 521 eur dostala aj rozvedená dôchodkyňa starajúca sa o svojho vnuka, ktorého mama je ťažko chorá.
Plat zo septembra 2015 Andrej Kiska taktiež rozdelil desiatim rodinám. Každá rodina dostala tentokrát 525 eur. Peniaze boli rozdelené aj pre mladého muža s vrodeným svalovým ochorením, ktorý je odkázaný na pomoc rodičov, ktorí už sami nevládzu. Peniaze dostal aj ďalší mladý muž, ktorého matka v devätnástich rokoch vyhodila z domu a ktorý sa stará už o vlastnú rodinu, prezident ďalej podporil rodinu s nepočujúcim dieťaťom, mladého športovca, ktorý po nehode ostal pripútaný na invalidný vozík a ďalších.
Andrej Kiska rozdával svoj plat napríklad aj v roku 2016, konkrétne išlo o mzdu z marca, kedy medzi desať rodín rozdelil vyše 500 eur a v tradícii pokračuje aj v roku 2017

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2017
success
error