DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Uhrík

Republika

...v momente ako nám prídu peniaze na účet, tak my spravíme deklaráciu, kde vyzveme ostatné strany, aby sa vzdali spoločne s nami, ak sa ostatné strany nevzdajú, tak tie peniaze rozdáme medzi ľudí.

09.04.2017
Nepravda

Sľub sa skladá z dvoch častí. Prvá sa týka predloženia deklarácie na vzdanie sa príspevku zo štátneho rozpočtu pre politické strany úspešné v parlamentných voľbách 2016 ihneď ako im príde príspevok na účet. Potiaľ je sľub aspoň čiastočne splnený. Čiastočne preto, že nevieme kedy prišli strane peniaze na účet, no voľby boli v marci a deklaráciu predložili v júni. Druhá, podstatnejšia časť sľubu sa týka rozdania príspevku zo štátneho rozpočtu pre stranu ĽSNS medzi ľudí. Táto časť sľubu je nesplnená z dvoch dôvodov. Prvým je zákonná prekážka použiť takýto príspevok zo štátneho rozpočtu na darovanie. Druhým je mediálne známa kúpa sídla pre stranu ĽSNS, ktorá bola podľa slov predsedu strany financovaná z príspevku zo štátneho rozpočtu pre politickú stranu. Sľub ako celok hodnotíme ako nesplnený.


Uvedený sľub zaznel z úst poslanca za ĽSNS Milana Uhríka po voľbách v televízii Markíza, v relácii  „Víťazi volieb“ 13. marca 2016. Za dôležité považujeme uviesť, že vyjadrenie predstaviteľov ĽSNS znelo podstatne inak pred parlamentnými voľbami. Predseda strany Marian Kotleba vtedy v diskusii v televízii Markíza, „Voľby 2016,“ 21. februára 2016 povedal nasledovné:
„Spravili by sme deklaráciu. Keď všetky ostatné strany povedia, že sa vzdajú aspoň časti, my sa vzdáme všetkých peňazí, pretože my celú našu činnosť platíme zo svojich peňazí.“
Rozdiel medzi výrokom predstaviteľov ĽSNS pred a po voľbách je teda najmä v tom, že pred voľbami podmienili svoje vzdanie sa tým, aby tak z časti spravili aj iné politické strany, no po voľbách podmieňujú vzdanie sa tým, aby sa strany vzdali spoločne s nimi (teda celého príspevku). 

Deklaráciu, ktorú sľuboval poslanec Uhrík ĽSNS podľa TASR pripravila s odôvodnením : „Dnes sme požiadali predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) o zvolanie stretnutia predsedov všetkých strán, ktoré majú nárok na štátne príspevky. Je to naozaj maximálne aktuálne, aby sa to začalo riešiť. Sme veľmi zvedaví, ako sa pán Danko postaví k našej žiadosti. Výsledkom má byť prijatie deklarácie o vzdaní sa príspevkov zo štátneho rozpočtu,“ povedal na tlačovej konferencii (14. júna 2016) šéf ĽSNS Marian Kotleba s tým, že jeho strana neminula z príspevku ani jedno euro a je pripravená ho celý vrátiť."
Deklarácia ( .pdf), aj list predsedovi parlamentu (.pdf) sú dostupné na internete.
Podľa toho, že sa v médiách neobjavili žiadne správy o stretnutí predsedov politických strán za takýmto účelom usudzujeme, že A. Danko žiadosti ĽSNS nevyhovel. Rovnako sa nám nepodarilo nájsť žiadnu reakciu predsedu politickej strany zastúpenej v parlamente.

Poslednú časť sľubu," peniaze rozdáme medzi ľudí" je nielen nesplnená, ale podľa zákona hlavne nesplniteľná. Totiž podľa §29 zákona o politických stranách príspevok zo štátneho rozpočtu nemožno použiť na darovanie. Ako strana skutočne peniaze použila nevieme, pretože podľa §30 "Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán zverejňuje výročné správy svojom webovom sídle a v rovnakom formáte ich uloží vo verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 31. júla." Na webovom sídle však k dnešnému dňu prístupné nie sú. Tento sľub sa dá samozrejme spochybniť aj činnosťou strany Mariana Kotlebu. Ako uvádzajú Aktuality.sk ĽSNS kúpila vilu zo straníckych peňazí získaných vo voľbách. Vo videu, dostupnom na Youtube.com priznáva Marian Kotleba, že dom kúpili za 220 tisíc EUR, ktoré, ako strana získali zo štátneho rozpočtu.

Čo sa týka darov vybraným ľuďom, ktoré realizujú poslanci ĽSNS,robia to spôsobom, ktorý uviedli pre pluska.sk takto: "Poskladali sme sa poslanci, asistenti poslancov a okresní predsedovia strany a vydelili sme vyzbieranú sumu tromi.“ Teda nerozdávajú príspevok zo štátneho rozpočtu medzi ľudí tak, ako to sľúbili.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.04.2017
success
error