DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

Európsky parlament. Má 5-krát viacej poslancov, 15-krát viacej zamestnancov.

Blaha a Klus v TA3 - 05.04.2017
Neoveriteľné

Európsky parlament má 751 členov, čo je 5-krát viac, ako počet poslancov NR SR (150). Čo sa týka zamestnancov, NRSR eviduje ich počet číslom 543 osôb, Európske inštitúcie na svojich internetových stránkach  počet zamestnancov Európskeho parlamentu neuvádzajú jednotne, ani presne. Ak však vychádzame z čísla "okolo 8000," ktoré uvádza na svojej stránke Európsky parlament, čo je, skutočne, 15 násobok počtu zamestnancov NRSR. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Podľa stránky Národnej rady Slovenskej republiky "poslanci národnej rady sú volení vo všeobecných, rovných a priamych voľbách tajným hlasovaním. Počet poslancov je 150 a ich funkčné obdobie trvá štyri roky." Počet zamestnancov potom podľa rozpočtu a záverečného účtu Kancelárie NR SR činí 543 osôb.

Podľa internetovej stránky Európskeho parlamentu je počet členov tohto parlamentu 750+ 1 predseda. Stránka ďalej odkazuje, že celkový personál Európskeho parlamentu činí okolo 8000 ľudí.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.04.2017
success
error