DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľuboš Blaha

SMER-SD

Veľká Británia si ešte z čias Thatcherovej vybojovala takzvaný rabat. To znamená, že veľká časť tých peňazí, ktoré ona prispieva ako čistý prispievateľ do európskeho rozpočtu, sa zákonite vracia automaticky do Veľkej Británie.

Blaha a Klus v TA3 - 05.04.2017
Pravda

Je pravdou, že Margaret Thatcherová v roku 1984 vyrokovala rabat, prostredníctvom ktorého dochádza k 2/3 návratu platieb do európskeho rozpočtu späť. Výrok Blahu preto hodnotíme ako pravdivý.

Britský rabat je rozpočtovo- politické ustanovenie platné pre Veľkú Britániu a Severné Írsko. Rabatom dostane Veľká Británia 2/3 svojich platieb do Európskeho rozpočtu naspäť. Tento rabat vyrokovala Margaret Thatcherová z toho dôvodu, že vtedajší rozpočet pre poľnohospodárstvo bol stanovený na 70 % celkového rozpočtu EÚ, čo bolo pre Britániu nespravodlivé, keďže jej profity z agrárneho sektoru boli veľmi malé. Nedochádzalo tak k finančnej návratnosti. Okrem toho bola Veľká Británia vtedy jednou z najchudobnejších členských krajín.

Britský rabat sa vypočítaval ako 66 % rozdielu medzi odvedenými finančnými prostriedkami do spoločného rozpočtu a prostriedkami, ktoré v rámci rôznych politik dostane naspäť. Rabat je vrátený vždy 4 roky po príslušnom rozpočtovom roku. V posledných desaťročiach sa však poukazovalo na zastaralosť, komplikovanosť a nespravodlivosť tohto systému. Hoci bolo navrhnuté zrušenie britského rabatu, Veľkej Británii sa ho napriek tomu podarilo obhájiť  s relatívne malými zmenami.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.04.2017
success
error