DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

79% nášho importu prichádza z EÚ.

Blaha a Klus v TA3 - 05.04.2017
Nepravda

Pri overovaní výroku poslanca Klusa sme vychádzali z aktuálnych údajmi podielu importu SR z krajín EÚ na celkovom importe, teda údajmi za rok 2016. Podľa štatistického úradu a údajov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu je však tento podiel odlišný od toho, čo uvádza poslanec a pohybuje sa okolo 65 %.  Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Podľa jednej z definícii dostupných na internete je import : "import (lat.)  nákup a/alebo preprava tovarov, služieb, pracovných síl alebo kapitálu zo zahraničia."

Podľa Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu "ťažiskom slovenského exportu aj ekonomickej diplomacie, v oblasti obchodu v roku 2016 zostane naďalej EÚ, kam smeruje 82,81 % exportu a odkiaľ pochádza 62,5 % importu SR."

Štatistický úrad zase uvádza ohľadom importu z krajín EÚ na Slovensko nasledovné: "Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2015 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 6 % (tvoril 67,3 % z celkového dovozu) a z krajín OECD sa zvýšil o 3,6 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 66,1 %)."

Poslanec Klus však zjavne reagoval na zavádzajúce správy z roku 2016, ktoré popisovali import Slovenska v roku 2015.

Pravda, 31.marca 2016: "Slovenský import prichádzal (2015) hlavne z Nemecka (19 %), Českej republiky (17 %) a Rakúska (9 %). Slovensko pritom patrilo ku krajinám s vyše 75-percentným podielom iných členov EÚ na celkovom importe. Až 79 % slovenského dovozu bolo z iných štátov únie. Väčší podiel bol iba v prípade Estónska (82 %) a Lotyšska (80 %). Po Slovensku nasledovali Chorvátsko (78 %), Česko, Rumunsko a Rakúsko (zhodne 77 %) a Portugalsko a Maďarsko (zhodne 76 %). Holandsko (46 %) bolo vlani jediným členom EÚ, na ktorého importe sa únia podieľala menej ako polovicou."

Aktuality, 1. júla 2016: "Čo sa týka celkového vývozu, až 85 % mieri do členských krajín EÚ. Naopak, dovoz z Únie tvorí 79 % (2015)"

Avšak za dôveryhodnejší v tomto prípade považujeme opäť zdroj Štatistický úrad SR, kde sa uvádza podiel importu do SR z krajín EÚ na celkovom importe za rok 2015- 65.5%. Tieto údaje považujeme za najdôveryhodnejšie, pretože štatistický úrad vedie aj nominálne hodnoty dovozu do SR z jednotlivých krajín. Dá sa to jednoducho pozrieť v tabuľke za rok 2015 a 2016, vrátane percentuálneho podielu dovozu jednotlivých krajín a zoskupení do SR.

Ďalším dôležitým zdrojom potvrdzujúcim nepravdivosť výroku poslanca Klusa, je Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré má síce zverejnené údaje za rok 2016 iba po november, no v období január- november bol podiel dovozu na SR z krajín EÚ na celkovom dovoze SR oveľa menší ako uvádza poslanec- konkrétne 65.6 %. 

Dátum zverejnenia analýzy: 02.04.2017
success
error