DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

Európska komisia má 33 tisíc zamestnancov na 28 komisariátov.

Blaha a Klus v TA3 - 05.04.2017
Pravda

Európska komisia po mnohých transformáciách, čo sa týka počtu členov komisie, sa ich počet ustálil po vstupe Chorvátska do EÚ v roku 2013 na čísle 28. Podľa dokumentu Európskej komisie HR Key Figures (staff members) 2017, ku dňu 01. 01. 2017 v komisii pracovalo 32 546 ľudí. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Počet komisárov sa menil v závislosti od počtu členov Európskej únie.
 • Pred vstupom desať nových členov v roku 2004 mala Európska komisia 20 komisárov: 5 najväčších štátov  - Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Španielsko a Veľká Británia - malo v EK dvoch komisárov, ostatné členské krajiny EÚ po jednom. Po vstupe nových členov 1. mája 2004 se zvýšil počet komisárov na 30 (plus jeden komisár z každej novej členskej krajiny). 18. septembra 2004, kedy se ujala vlády nová Európska komisia, sa počet komisárov znížil na 25 (každá členská krajina má už len po jednom komisárovi).
 • Od 1. januára 2007 do 30. júna 2013 mala Komisia celkom 27 členov (po vstupe Bulharska a Rumunska do EÚ).
 • Od 1. júla 2013 má Komisia 28 komisárov (po vstupe Chorvátska do EÚ).

 • Európska komisia sídlí v Bruseli, ústrednou budovou je palác Berlaymont, niektoré časti sú dislokované v Luxemburgu. Člení sa na množstvo generálnych riaditeľstiev a služieb. Úlohou Európskej komisie je dbať na dodržovanie zakladajúcich zmlúv EÚ a z úradnej povinnosti podávať žaloby v prípade zisteného porušenia. Dôležitou právomocou je účasť na tvorbe legislativy, právo predkladať návrhy legislatívnych predpisov má výhradne Komisia. Ďalšími právomocami sú vydávanie doporučení a stanovísk.

  Komisári pochádzajú z členských štátov EÚ a sú týmito štátmi do svojej funkcie navrhovaní. V čele stojí predseda navrhnutý Európskou radou, následne schválený voľbou v Európskou parlamente, kde musí získať väčšinu hlasov poslancov. Ostatní komisári sú spoločne menovaní Radou Európskej únie a predsedom Európskej komisie, ktorý sám prideľuje komisárom rezorty.

  Dátum zverejnenia analýzy: 02.04.2017
  success
  error