DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

...keď sa pozriete na to, ako funguje EÚ, kde skutočne tou mienkotvornou a zároveň aj ekonomicky najdôležitejšou vrstvou sú práve stredná vrstva obyvateľstva

03.04.2017
Pravda

Tento výrok Martina Klusa hodnotíme ako pravdivý, pretože vzhľadom na sociálnu štruktúru v krajinách Európskej únie, stredná vrstva obyvateľstva stále predstavuje tú najpodstatnejšiu časť, napriek tomu, že posledných obdobiach vedú debaty o jej postupnom zanikaní. Napriek tomu, že v období od finančnej krízy sa stredná vrstva obyvateľstva stenčila, ako tvrdia niektoré štúdiá, stále tvorí v priemere 72,8 % obyvateľstva Európskej únie (.pdf,s.3). Výrok hodnotíme ako pravdivý.


Stredná vrstva obyvateľstva a jej rozvoj sú skutočne podmienkou pre rozvoj krajiny. Svojimi slovami to potvrdil aj šéf Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV), Milan Šikula, na tlačovej konferencii v marci roku 2010. "Tam sa vytvára aj prirodzená súdržnosť, ktorá je v dnešnej dobe už nielen sociálnym a altruistickým aspektom, ale dokonca je podmienkou ekonomického rozvoja,". 

Strednú vrstvu tvoria ľudia a zamestnanci s príjmami, ktoré sú dostatočné na platenie služieb či poskytnutie vzdelania deťom. Tiež sú to zamestnanci, ktorých postavenie na trhu práce im umožňuje, resp. nie je pre nich veľkým rizikom zdĺžiť sa formou hypotekárneho úveru. Patria sem aj majitelia nehnuteľností (domy, byty). Z hľadiska príjmov a zamestnania vieme strednú vrstvu deliť na niekoľko úrovní a to konkrétne na nižšiu strednú triedu, strednú triedu a vyššiu strednú triedu. Podľa údajov SAV z roku 2005 tvorila táto trieda so všetkými jej úrovňami na Slovensku 41% obyvateľstva (pdf., str. 4). V roku 2011 to už bolo 81 % (.pdf,s.3). V roku 2005 SAV taktiež hovorila o klesajúcom podiely strednej vrstvy. "V roku 1997 bol počet domácností v strednom príjmovom pásme vyše 120 tis., v roku 2002 to bolo len okolo 50tis. Na Slovensku teda chýba ekonomicky silná stredná vrstva, ktorá by mohla vo väčšej miere determinovať budúci ekonomický vývoj." (pdf., str. 5).

Táto vrstva obyvateľstva je veľmi citlivá na ekonomické a politické zmeny v spoločnosti. Dolieha na ňu aj šetrenie štátu, čím sa oslabuje a stráca istoty. „Stredná vrstva by mala byť stabilizujúcim prvkom našej spoločnosti. Stačí nejaká vážna udalosť, napríklad ťažká choroba alebo strata zamestnania, a človek zo strednej vrstvy upadá do chudoby,“ upozorňuje sociológ s tým, že veľká časť ľudí strednej triedy žije blízko hranice chudoby. Majú nízke príjmy alebo sa zadlžujú, takže ťažšie životné situácie nemusia potom zvládnuť."
Pomer strednej triedy obyvateľstva sa mení aj v ostatných členských štátoch EÚ, čo v poslednej dekáde spôsobila najmä finančná kríza a meniace sa pracovné podmienky. Zmenila sa aj miera zamestnanosti starších ľudí (55 - 64 rokov) z 38,4% v roku 2002 na 51,8% v roku v roku 2014. Vo väčšine európskych krajinách totiž odkladanie odchodu do dôchodku poskytuje prostriedky pre udržanie postavenia strednej triedy. 

Dátum zverejnenia analýzy: 02.04.2017
success
error