DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Návrh (...) zmien (v školstve, pozn.) sformuluje vláda do konca roku 2016 v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý bude obsahovať aj dlhodobú koncepciu obsahu výchovy a vzdelávania a bude pokrývať v 10-ročnom výhľade dlhodobé zámery a ciele SR v oblasti výchovy a vzdelávania od predprimárneho vzdelávania, cez primárne, sekundárne, až po vysokoškolské vzdelávanie, ako aj ďalšie vzdelávanie s cieľom osobného rozvoja a získania relevantných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie absolventov na trhu práce.

02.04.2017
Pravda

Medzi jedným z hlavných cieľov vlády v roku 2016 bolo vytvorenie Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Cieľ bol splnený začiatkom roka 2017 kedy ministerstvo školstva zverejnilo dokument s názvom "Učiace sa Slovensko", ktorý bol predložený ako návrh na verejnú diskusiu. Dokument obsahuje komplexné riešenie v oblasti školstva a pomocou tohto dokumentu sa vláda snaží o vytvorenie a naplnenie dlhodobého zámeru v tejto oblasti.Výrok hodnotíme ako pravdivý.


Ministerstvo školstva zverejnilo 14.októbra 2016 tézy k Národnému program, čím začalo prvý proces k vytvoreniu novej reformy. Hlavným cieľom ministra Plavčana bolo predstaviť verejnosti základný rámec pripravovaných zmien v oblasti výchovy a vzdelávania a získanie spätnej väzby z odbornej diskusie. Na príprave programu pracoval tím expertov (poradcov) ministra, ktorí ho rozvrhli do niekoľkých fáz. Tím expertov bol vytvorený z ľudí pracujúcich v oblasti školstva, ktorí by mali byť odborníci zanietení pre školstvo a chceli by ho zmeniť k lepšiemu. Tento tím pracoval v zložení Vladimír Burjan, Milan Ftáčnik, Ivan Juráš, Juraj Vantuch, Emil Višňovský a Libor Vozár. Prvá časť obsahovala návrh cieľov, ktoré by mali byť dosiahnuté v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže vo veku do 18 rokov v horizonte desiatich rokov. Návrh cieľov v oblasti vysokoškolského vzdelávania bol obsiahnutý v druhej časti a taktiež by mal byť v horizonte desiatich rokov. Tieto dva ciele boli v rámci konzultačného procesu predstavené odbornej verejnosti, ktorá sa mohla k materiálom vyjadriť prostredníctvom diskusie pri okrúhlych stoloch. Po ukončení všetkých diskusií tím expertov pripravil rozpracovanú verziu programu, ktorú zverejnil na ďalšiu diskusiu širokej verejnosti.

Plavčan potvrdil, že musí dôjsť k zmene v oblasti vzdelávania a výchovy a mala by k tomu prispieť celospoločenská zhoda. Spoločnosť musí taktiež súhlasiť s tým, že školstvo si zaslúži väčší prínos peňazí, ktoré budú vhodne využité. "Opatrenia budú krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. Legislatívnej i ekonomickej povahy. Budeme pripravovať dvojročné plány, v ktorých budú konkrétne úlohy a navrhnuté finančné krytie," uviedol Plavčan.

Návrh cieľov programu bol pri diskusiách podrobený kritike a rôznym pripomienkam. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku vypracoval a prezentoval na rokovaní jednotlivé pripomienky, ktoré zozbieral od svojich členov. Svoje pripomienky k programu zverejnila aj Slovenská komora učiteľov a pridala sa tak k ďalším odborníkom, ktorí sa vyjadrovali k navrhovaným cieľom programu.  

Program "Učiace sa Slovensko" bol ako návrh na verejnú diskusie predstavený verejnosti 15.marca 2017. Tento návrh dokumentu sa bude v najbližšom období dokončovať a formovať na základe pripomienok a podnetov odbornej a širokej verejnosti. Ministerstvo chce dať prostredníctvom online formulára, šancu všetkým na zaslanie pripomienok a tým otvoriť diskusiu o vylepšení jednotlivých bodov.Stránka ministerstva bude aktívna šesť týždňov, teda do 30.apríla 2017. Po uplynutí tejto doby a na základe nových podnetov ministerstvo vypracuje finálny dokument, ktorý predloží na vládu a následne do parlamentu. Ak dokument získa požadovanú podporu vlády a NR SR, ministerstvo školstva bude môcť vypracovať prvé akčné plány na roky 2018 a 2019, ktoré budú zahŕňať legislatívne opatrenia.

Návrh zahrňuje zmeny v oblasti primárneho, sekundárneho, vysokoškolského vzdelávania, zmenu v oblasti financovania školstva, vedy a výskumu ako aj špecifikovanie profesie učiteľa a ich problémov.

Po zverejnení programu sa začala veľká verejná diskusia, či práve takto sformulovaná koncepcia je to pravou na vyriešenie problémov v oblasti školstva. K programu sa kriticky vyjadril predseda SaS Sulík, ktorý tvrdí, že tento dokument je len krásnou teóriou na papieri a Fico nerobí žiadne kroky aby bola reforma uvedená do praxe. Medzi ďalších kritikov sa pridal poslanec SaS Gröhling, ktorý vo svojom blogu zverejnil 20 návrhov opatrení, ktoré bude strana SaS prinášať v podobe legislatívnych návrhov do parlamentu.

Z poslancov SaS sa k programu vyjadril aj Poliačik, ktorý v rozhovore pre DenníkN  priznal, že návrhy, ktoré program obsahuje sú v zásadnej miere rovnaké, aké by presadzoval on vo funkcii ministra školstva a zvolil by si tiež rovnaký tím expertov, keďže ich považuje za popredných odborníkov v tejto oblasti. 

V spoločnom rozhovore pre časopis .týždeň sa k reforme školstva vyjadrili učiteľ Branislav Kočan, poslanec parlamentu Branislav Gröhling (SaS) a jeden z tvorcov Učiaceho sa Slovenska Vladimír Burjan. V debate hodnotili kľúčové body celého programu. 

Na stránke denníka Pravda priniesol analýzu programu pedagóg Vladimír Urban, ktorý sa pridal medzi ďalších kritikov a program zhodnotil ako veľké sklamanie.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error