DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...my sme dosiahli teraz nezamestnanosť na historicky najnižšej úrovni(...).

Rok po volbách - koalícia - 27.03.2017
Nepravda

Podľa štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny klesla nezamestnanosť na historické minimum 7,36% v auguste 2008. Keďže toto číslo odvtedy nebolo prekonané a v súčasnosti je na hodnote 8,39%, tento výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Nezamestnanosť na Slovensku má od roku 2013 klesajúcu tendenciu. Posledná štatistika Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) z februára 2017 udáva mieru evidovanej nezamestnanosti v hodnote 8,39%.
Štatistický úrad SR (ŠÚSR) zverejňuje len kvartálové štatistiky, podľa ktorých v poslednom kvartáli roku 2016 bola nezamestnanosť na úrovni 9,1%.

Treba však poznamenať, že pokles nezamestnanosti v roku 2013 bol do určitej miery zapríčinený zmenou metodiky merania nezamestnanosti, ktorú ÚPSVaR zmenilo v lete toho roku a aj vďaka tejto zmene je dnešná miera nezamestnanosti pod 10%. Od júna 2013 sa medzi nezamestnaných nerátajú ľudia na aktivačných prácach, péenke, rekvalifikačných kurzoch a na absolventskej praxi.


V grafe môžeme vidieť štatistické údaje oboch inštitúcii, vždy z januára každého roku ÚPSVaR aj ročné štatistiky z databázy Slovstat ŠÚSR. Podľa oboch štatistík bola na Slovensku najnižšia nezamestnanosť zaznamenaná v roku 2008, kedy podľa ŠÚSR bola táto hodnota 7,7% a podľa ÚPSVaR klesla na minimum v auguste toho roku, na 7,36%, čo je Ficom spomínaná historicky najnižšia úroveň. Toto číslo odvtedy nebolo prekonané, hoci súčasné percentá sú tomu od roku 2008 najbližšie.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.03.2017
success
error