DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Keby sme sa pozreli na to, tak zistíme, že V4-ka je pomerne silným ťahúňom hospodárskeho rastu teraz v Európskej únii, pretože u nás je ten hospodársky rast podstatne vyšší, ako v iných členských štátoch Európskej únie.

20.03.2017
Zavádzajúce

Medziročný rast HDP krajín V4 bol v roku 2016, s výnimkou Maďarska naozaj vyšší ako je priemer krajín Európskej únie. Vyšší je aj priemer rastu krajín V4, ktorý dosahuje 2,6 % HDP v porovnaní s priemerom rastu krajín EÚ, ktorý dosiahol 2,2 %. Nejde, však o podstate vyšší rast, ako to opísal premiér Fico a aj v EÚ existujú krajiny, ktoré rástli rýchlejšie. Sú to napr. Rumunsko (4,8 %), Bulharsko (3,4 %) alebo Malta (5 %). Treba však podotknúť, že medziročný rast HDP nie je úplne relevantný ukazovateľ pre porovnávanie ekonomickej sily krajiny. Nevypovedá totiž o celkovom objeme produkcie krajiny, len o tom, ako sa produkcia z roka na rok zväčšuje. V prípade, že krajina má malý objem HDP, tak ľahšie dosiahne aj vyšší percentuálny medziročný rast. A to je práve prípad krajín V4. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci. 

Ak sa bližšie pozrieme na vývoj HDP v krajinách V4, tak zistíme, že jeho medziročný nárast je, skutočne, dlhodobo vyšší ako je priemer EÚ. V roku 2016 zaznamenalo najväčší rast Slovensko (3,3%), vysoký rast HDP bol aj v Poľsku (2,8%) a Českej republike (2,4%), zatiaľ čo Maďarsko sa s 2%-tným rastom priblížilo priemeru EÚ (2,2%). Za pozornosť stojí však najmä rok 2015, kedy rast HDP v Poľsku, Slovensku a Maďarsku presiahol hodnotu 3% a v ČR dosiahol dokonca 4,5%, pričom priemer EÚ bol 3,3%. Vysoký priemer krajín EÚ bol pritom čiastočne spôsobený aj oficiálnymi číslami z Írska, ktoré hlásili rast 26 %, spôsobený náhlym záujmom amerických firiem o írsky trh.Pri porovnávaní krajín je potrebné vziať do úvahy tiež počet obyvateľov. European central financial observer prirovnáva populáciu krajín V4 k tej nemeckej. Preto je relevantné komparovať vývoj HDP tohto zoskupenia práve s Nemeckom. V roku 2016 dosahoval súčet HDP krajín V4 792,5 miliárd eur, čo je 4krát menej ako HDP Nemecka v tom istom roku. Vyšehradska skupina na tom nie je lepšie ani v porovnaní s celou EÚ. Počet obyvateľov krajín V4 tvorí 12,5% celkovej populácie EÚ, avšak iba 5,3% jej celkového HDP.  


Vyššie uvedené veličiny sú uvedené v bežných cenách. Ak sa pozrieme na HDP per capita v parite kúpnej sily, tak si môžeme všimnúť, že hodnoty krajín V4 sú výrazne nižšie ako je priemer EÚ. Nasledujúci graf zobrazuje HDP v prepočte na obyvateľa podľa parity kúpnej sily v roku 2015, pričom je porovnávané s priemerom EÚ v tom istom roku. Hodnoty pre rok 2016 zatiaľ nie sú dostupné. 

Dátum zverejnenia analýzy: 19.03.2017
success
error