DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

..možno 98% plynu a ropy ide z Ruskej federácie?

20.03.2017
Pravda

Číselný údaj uvedený premiérom sa zhoduje s údajom uvedeným na portáli energie-portal.sk, v článku o zemnom plyne. Hrubý odhad importu zemného plynu sa skutočne pohybuje na hranici 98 percent, čo dokazuje aj správa Ministerstva hospodárstva SR o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok plynu z roku 2015. Celková spotreba zemného plynu na Slovensku vtedy činila približne 5, 2 miliárd metrov kubických. Z tohto objemu však iba zhruba 87 miliónov metrov kubických pokryla domáca ťažba. Výrok hodnotíme preto ako pravdivý.

Slovensko je absolútne závislé od ruských dodávok plynu, o čom svedčí aj článok na portáli Pravda, podľa ktorého "Slovensko je jedným zo šiestich (európskych, pozn.) štátov, ktoré sú mimoriadne závislé od ruského plynu. Ten pokrýva približne tretinu energetickej spotreby v krajine, pričom až 97 percent tejto suroviny pochádza z Ruska. V prípade ropy je závislosť Slovenska ešte vyššia." Súvislosti s týmto stavom Európska komisia prijala vo februári 2016 balík opatrení. V balíku sa stanovuje široká škála opatrení na posilnenie odolnosti EÚ proti prerušeniam dodávok plynu.

Dodávku zemného plynu máme zabezpečenú predovšetkým na základe dlhodobej zmluvy s ruskou spoločnosťou Gazprom Export. Uvedená zmluva bola podpísaná v novembri 2008 s platnosťou od 1. januára 2009 na obdobie 20 rokov. SPP podpísal v júni 2009 druhú dlhodobú zmluvu, tentoraz so spoločnosťou E.ON Ruhrgas na desať rokov. E.ON Ruhrgas má dodať približne 500 mil. metrov kubických zemného plynu ročne. V októbri 2009 bola podpísaná tretia zmluva aj so spoločnosťou GDF SUEZ, na obdobie 5 rokov. GDF SUEZ má dodať pre SPP taktiež do 500 mil. metrov kubických zemného plynu ročne. Obe zmluvy sú výsledkom snahy o diverzifikáciu dodávok, resp. zabezpečenie výpomocných dodávok plynu vyplývajúcej predovšetkým zo situácie, ktorá na Slovensku nastala v januári 2009 v čase prerušenia dodávok plynu.

Spotreba zemného plynu na Slovensku sa pohybuje v rozmedzí od 5 do 6 mld. metrov kubických. Ministerstvo hospodárstva SR predpokladá, že v roku 2020 sa spotreba dostane na hranicu 6 miliárd metrov kubických. Spotrebu však bude naďalej ovplyvňovať svetový ekonomický vývoj, priemerná ročná teplota a realizácie opatrení súvisiace s energetickou efektívnosťou.

Slovensko patrilo, respektíve ešte stále patrí v oblasti plynárenstva medzi významné tranzitné krajiny. Kapacita našej prepravnej siete je na úrovni 90 miliárd metrov kubických. Spomínanú kapacitu však ani zďaleka nevyužívame naplno. V minulom roku sa slovenskou prepravnou sieťou totiž prepravilo len 58,5 miliardy metrov kubických plynu. V porovnaní s rokom 2010, kedy sa cez Slovensko prepravilo viac ako 71 miliárd metrov kubických ruského plynu, ide o výrazný pokles. Prepravu cez slovenskú prepravnú sieť negatívne ovplyvňuje plynovod Nord Stream.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.03.2017
success
error