DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

...(vláda, pozn.) prehodnotí prístup k regulácii hazardných hier zmenou zákona o hazardných hrách v oblasti prevádzkovania a propagovania hazardných hier zahraničnými subjektmi...

19.03.2017
Pravda

Jedná sa o novelu zákona č. 171/2005  Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto novela bola doručená 23.9. 2016 a jej schválenie sa uskutočnilo 29.11. 2016, návrh podala koalícia, konkrétne ministerstvo financií.´

Ciele a výsledný stav novely je nasledovný. Doložka vplyvov TU (pozn. jedná sa o v poradí piaty priložený dokument.)
•Nastaviť efektívnejšie pravidlá a podmienky v oblasti dozoru nad prevádzkovaním hazardných hier,
•Zvýšiť úroveň ochrany spotrebiteľov, hráčov a maloletých v oblasti hazardných hier s dôrazom na Odporúčanie EK vo sfére poskytovania služieb online hazardných hier,
•Spresniť pravidlá a podmienky prevádzkovania a propagovania hazardných hier zahraničnými subjektmi,
•Upraviť sadzby vybraných odvodov.

Citujeme príslušné ustanovenie, ktoré zakazuje činnosti zahraničných subjektov na území Slovenskej republiky.
§ 3 (7) Prevádzkovanie zahraničných hazardných hier a propagovanie zahraničných hazardných hier na území Slovenskej republiky sa zakazuje. Na území Slovenskej republiky sa zakazuje aj jednotlivý predaj žrebov, prijímanie stávok a vyplácanie výhier, vrátane sprostredkovania týchto činností, v hazardných hrách podľa odseku 2, ktorých prevádzkovateľom je zahraničný subjekt a pri ktorých sú vklady uhrádzané do zahraničia.

Prechodné ustanovenie.
Konania o udelení alebo zmene individuálnej licencie začaté a neskončené do 31. decembra 2016 sa dokončia podľa predpisu účinného do 31. decembra 2016, pričom na udelenie alebo zmenu individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných v herni po 31. decembri 2016 sa vzťahuje aj ustanovenie odseku 24 a na udelenie alebo zmenu licencie podľa § 16 písm. b) štvrtého a piateho bodu po 31. decembri 2017 sa vzťahuje aj ustanovenie odseku 22.

Tieto zmeny v zákonoch môžu odstaviť známe firmy od podnikania, medzi tými internetovými sú to napríklad Bwin, B365, Unibet, Betclic alebo Pinnacle Sports. Taktiež spoločnosť Synotik zvažuje ďalšie pôsobenie na Slovenskom trhu, ktorý je podľa riaditeľa spoločnosti Iva Valentu príliš malý nato, aby sa tu uživili 4 spoločnosti a kupovanie licencií na online kasína by zvažoval.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error