DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Klesol aj počet dlhodobo nezamestnaných - o 38 tisíc za minulý rok.

26.02.2017
Nepravda

Minister Ján Richter tvrdí, že počas roku 2016 klesol počet dlhodobo nezamestnaných o 38 tisíc. Dlhodobo nezamestnaný je podľa zákona č. 5/2004 Z. z. „občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov“. Nižšie uvedený graf zobrazuje počet uchádzačov, ktorí sú evidovaní 12 a viacej mesiacov.

Graf začína s počiatočnou hodnotou prvého kalendárneho dňa v roku 2016 a všetky ostatné mesiace vykazujú hodnotu na konci kalendárneho mesiaca.


Podľa štatistík http://www.upsvar.sk sa znížil počet dlhodobo nezamestnaných o 35 586. Výrok ministra Richtera sa v súlade so skutočnými hodnotami líši o 7 % a z toho dôvodu tento výrok vyhodnocujeme ako nepravda.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2017
success
error