DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Klesol aj počet dlhodobo nezamestnaných - o 38 tisíc za minulý rok.

23.02.2017
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, vzhľadom k tomu, že nekorešponduje s údajmi dostupnými v štatistikách Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Štatistického úradu.

Podľa štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bolo v decembri v roku 2015 súhrnne vo všetkých krajoch na Slovensku evidovaných 172 908 dlhodobo nezamestnaných osôb (čiže nezamestnaných po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov). Štatistika ÚPSVaR z decembra roku 2016 uvádza poznateľne menší počet dlhodobo nezamestnaných, a to 137 322 osôb. Rozdiel medzi údajmi z decembra 2015 a decembra 2016 teda predstavuje o 35 586 menej dlhodobo nezamestnaných osôb ku koncu roka 2016.

Výrok Jána Richtera bol vypovedaný 14.januára 2017, avšak štatistika Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny bola zverejnená až 16. januára 2017. Možno teda predpokladať, že posledná hodnota, ktorá bola v danej dobe k dispozícii, bola z novembra 2016. V nej sa uvádza 138 591 dlhodobo nezamestnaných osôb, čo predstavuje rozdiel 34 317 osôb.

Štatistiku dlhodobo nezamestnaných uvádza aj Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistiku vyhodnocuje v kvartáloch a teda každé tri mesiace. Štatistika z posledného kvartálu v roku 2015 uvádza 177 600 mužov a žien dlhodobo nezamestnaných viac ako 1 rok. Posledný dostupný údaj o tejto hodnote, ktorý Štatistický úrad uvádza, je z tretieho kvartálu roku 2016 a predstavuje hodnotu 145 500 osôb. Štatistika teda hovorí, že v treťom kvartáli v roku 2016 bolo o 32 100 menej dlhodobo nezamestnaných osôb oproti poslednému kvartálu v roku 2015.

V závislosti od zdroja štatistických informácii teda možno badať menšie odchýlky v konečných hodnotách.

Na Slovensku teda za obdobie minulého roka, od decembra 2015 do decembra 2016, jednoznačne došlo k zníženiu počtu dlhodobo nezamestnaných osôb, avšak počet vypovedaný Jánom Richterom je o niekoľko tisíc (v závislosti od zdroja) vyšší a preto ho hodnotíme ako nepravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2017
success
error