DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Klesol aj počet dlhodobo nezamestnaných - o 38 tisíc za minulý rok.

22.02.2017
Nepravda

Pocet dlhodobo nezamestnaných osôb na Slovensku medzirocne skutocne výrazne poklesol, avšak císelný údaj uvedený vo výroku ministra Richtera vo vymedzenom casovom horizonte nekorešponduje s dátami Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) ani Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR).

Odôvodnenie:
Kedže minister Richter spomína urcenie casu za „minulý rok“ (rok 2016, pozn.), porovnávali sme údaje za január 2016 až december 2016 vrátane. Podla údajov ÚPSVaR došlo v evidencii uchádzacov o zamestnanie za rok 2016 k poklesu o 32 914 osôb dlhodobo nezamestnaných. Za dlhodobú nezamestnanost sa podla Inštitútu zamestnanosti považujú osoby nezamestnané 12 mesiacov a viac, sledovali sme teda tieto štatistiky.

Vzhladom k tomu, že z kontextu nie je zrejmé ci v case výroku (14.1.2017, pozn.) minister Richter disponoval aktuálnymi štatistikami za mesiac december 2016, pre ústretovost sme porovnali i dáta za iné podobné obdobia. V období január 2016 až november 2016 došlo k poklesu dlhodobo nezamestnaných osôb o 31 645. V dalšom sledovanom období december 2015 až december 2016 sa znížil pocet ludí bez práce dlhšie ako rok o 35 586 osôb a v porovnaní decembra 2015 s novembrom 2016 dlhodobá nezamestnanost klesla o 34 317 osôb. 

Výrok by sa pravdivosti blížil najviac, ak by sme porovnali údaje ÚPSVaR za mesiace december 2015 a január 2017 kedy došlo k poklesu dlhodobo nezamestnaných o 38 343 osôb. V case výroku však údaje za mesiac január 2017 neboli k dispozícii. Navyše sa jedná o obdobie prevyšujúce rámec (rok 2016, pozn.) spomínaný ministrom Richterom.

Údaj z výroku ministra nepotvrdzuje ani správa ŠÚ SR z kvartálneho zistovania nezamestnanosti v tretom štvrtroku 2016, ktorá uvádza:

„Pocet osôb nezamestnaných dlhšie ako 1 rok sa medzirocne znížil o 52,6 tis. osôb (o 26,6 %) na 145,5 tis. osôb.“

Ide však o medzirocné porovnanie tretích kvartálov 2015 a 2016. Navyše císelný údaj opät nekorešponduje s údajom z výroku. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.


Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2017
success
error