DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Klesol aj počet dlhodobo nezamestnaných - o 38 tisíc za minulý rok.

22.02.2017
Nepravda

Je pravdou, že v posledných rokoch zaznamenávame pozitívny trend vývoja ekonomiky aj pokles miery dlhodobej nezamestnanosti, a teda počet ľudí nezamestnaných 12 mesiacov a viac. Dokazujú to aj mesačné štatistiky zverejnené na webových stránkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorých môžeme vidieť, že v decembri roku 2015 bolo dlhodobo nezamestnaných celkom 172 908 obyvateľov. O rok neskôr, v decembri roku 2016 to bolo 137 322 obyvateľov, čo činí viditeľný pokles, presne o 35 586 už zamestnaných obyvateľov. 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa vyjadril, že počet dlhodobo nezamestnaných klesol až o 38 tisíc. S reálnym údajom získaným zo štatistík, ktorý predstavuje vyššie spomínaný pokles o 35 586, vidíme podstatnú odchýlku. Tento výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. 

V nasledujúcom grafe je znázornený trend poklesu dlhodobej nezamestnanosti v jednotlivých mesiacoch rokov 2015 a 2016. 

Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2017
success
error