DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Klesol aj počet dlhodobo nezamestnaných - o 38 tisíc za minulý rok.

21.02.2017
Nepravda

Vývoj počtu dlhodobo nezamestnaných má klesajúcu tendenciu, čo je možné potvrdiť štatistikou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Na základe nej v januári 2017 bol počet osôb nezamestnaných dlhšie ako 12 mesiacov 134 565, zatiaľ čo o rok skôr v januári 2016 ich bolo 170 235. Z toho vyplýva, že počet dlhodobo nezamestnaných ľudí klesol o 35 571. Výrok ministra práce Jána Richtera teda hodnotíme ako nepravdivý, pretože skutočný pokles sa od jeho výroku líši o 2 329 dlhodobo nezamestnaných osôb.

V nasledujúcom grafe je uvedený vývoj počtu dlhodobo nezamestnaných osôb za rok 2016 a aktuálny stav za január 2017.


Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2017
success
error