DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Klesol aj počet dlhodobo nezamestnaných - o 38 tisíc za minulý rok.

20.02.2017
Nepravda

V súvislosti s pozitívnym trendom vývoja ekonomiky, ktorý sa následne odráža i v poklese nezamestnanosti, možno skutočne pozorovať znižovanie počtu dlhodobo nezamestnaných osôb. Nakoľko sa minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter venuje uplynulému roku 2016, je tento trend porovnateľný s rokom 2015. Údaj, ktorý však Richter vo svojom výroku uvádza nie je presný a pre pomerne veľkú odchýlku sme sa rozhodli zhodnotiť výrok ako nepravdivý.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejňuje každý mesiac štatistiky týkajúce sa nezamestnaných osôb. Na základe týchto štatistík možno pozorovať, že na začiatku roka 2015 bolo na Slovensku dlhodobo nezamestnaných 204 025 osôb, štatistiky ku koncu mesiaca december ukazujú, že tento počet sa znížil na 172 908 osôb dlhodobo nezamestnaných viac ako 12 mesiacov, čo činí pokles o 31 117 osôb.
 Na základe štatistických údajov pre rok 2016  pozorujeme na konci januára 2016 170 236 nezamestnaných, kým koncom roka 2016 bolo dlhodobo nezamestnaných 137 322 osôb.  Pokles za rok 2016 teda predstavuje 32 914 osôb.

Celkový rozdiel v počte dlhodobo nezamestnaných osôb v roku 2015 a v roku 2016 predstavuje pokles o 35 586 osôb.
V grafe je zobrazený vývoj počtu nezamestnaných osôb v rokoch 2015 a 2016.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2017
success
error