DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Klesol aj počet dlhodobo nezamestnaných - o 38 tisíc za minulý rok.

20.02.2017
Nepravda

Výrok je možné hodnotiť ako nepravdivý, pretože dlhodobá nezamestnanosť v roku 2016 poklesla,no tento pokles nepredstavoval 38 tisíc ľudí, ale 32 tisíc ľudí. 

Dlhodobá nezamestnanosť je charakterizovaná ako nezamestnanosť trvajúca dlhšie ako jeden rok (socialnapolitika.eu). 

Na základe štatistík zamestnanosti a nezamestnanosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú uverejňované každý mesiac je viditeľné, že dlhodobá nezamestnanosť skutočne klesá. Avšak po odčítaní rozdielov medzi jednotlivými mesiacmi nie je pokles nezamestnanosti 38 tisíc ľudí, ale vyše 32 tisíc ľudí (presne 32 914). 

Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2017
success
error