DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Klesol aj počet dlhodobo nezamestnaných - o 38 tisíc za minulý rok.

20.02.2017
Nepravda

Pri hodnotený tohto výroku sme počítali s tým, že za výrazom "za minulý rok " Ján Richter myslel obdobie od januára 2016 po december 2016. Podľa štatistík uverejnených na stránkach Ústredia práce,sociálnych vecí a rodiny bolo v januári 2016 evidovaných celkovo 330 783 uchádzačov o zamestnanie. V decembri 2016 bol počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie celkovo 276 131, teda rozdiel tvorí 54 652. Z tohto dôvodu sa dá výrok označiť za nepravdivý.V počtoch evidovaných uchádzačov o zamestnanie sú zahrnutí nedisponibilní rovnako ako aj disponibilní uchádzači. Prikladáme aj 

Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2017
success
error