DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Klesol aj počet dlhodobo nezamestnaných - o 38 tisíc za minulý rok.

20.02.2017
Nepravda

Pri porovnaní údajov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny za január roku 2016 a 2017 sa podarilo zamestnať tridsaťpäť tisíc šesťsto sedemdesiat jedna dlhodobo nezamestnaných, teda podľa zákona o službách zamestnanosti občanov, ktorý boli nezamestnaní dlhšie ako dvanásť mesiacov v rade. Za január 2016 to bolo sto sedemdesiattisíc dvesto tridsať šesť nezamestnaných a v rovnakom období roku 2017 sto tridsať štyri tisíc päťsto šesťdesiat päť. 
Podobnú informáciu uvádza aj článok ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je uvedená hodnota približne tridsať štyritisíc dlhodobo nezamestnaných za posledný rok.
Keďže minister uvádza hodnotu o 1,5 resp. 4-tisíc vyššiu, výrok musíme hodnotiť ako nepravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2017
success
error