DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda sa bude usilovať o dosiahnutie dohody na úrovni EÚ v priebehu nasledujúceho roka (prvého roka vlády, pozn.) a o schválenie návrhu vo forme nariadenia o vytvorení Európskej schémy poistenia vkladov, ako aj o tvorbu opatrení na znižovanie rizík v európskom finančnom sektore.

19.02.2017
Zavádzajúce

Zmienka o schéme európskej ochrany vkladov sa objavila v programe SK PRES, čo dokazuje snahu vlády o posun v tejto téme. Počas SK PRES sa však nepodarilo vytvoriť túto schému, najmä kvôli protestom europoslancov a niektorých členských krajín. Vládny sľub tak ostal len čiastočne naplnený. 


"Návrh schémy európskej ochrany vkladov (European Deposit Insurance/Reinsurance Scheme, EDIS) sa označuje za tretí pilier bankovej únie. 
Jej cieľom je posilnenie bankového sektora zohľadňujúc poučenia z globálnej finančnej a hospodárskej krízy. Už dnes je na národnej úrovni realitou ochrana vkladov do výšky 100 tisíc eur v ktorejkoľvek banke z fondov z národných schém. Návrh Európskej komisie predpokladá, že za bankové vklady v rámci EÚ by mal do sumy 100 tisíc eur postupne ručiť spoločný európsky fond... Tzv. správa piatich prezidentov z 22. júna 2015 a vyhlásenie Komisie z 21. októbra 2015 hovoria o ambícii vytvoriť aj Schému európskeho poistenia vkladov (EDIS), chýbajúceho tretieho piliera bankovej únie."

Účelom tohto opatrenia je snaha o vytvorenie spoločného robustného systému, ktorého nebude možné ovplyvniť náhlym masívnym výberom vkladov.

Ako píše SR v Strategických východiskách pre SK PRES: "S cieľom dobudovania Bankovej únie a jej tretieho piliera EK predstavila 24.11.2015 návrh novelizácie Nariadenia SRM, účelom ktorého je vytvorenie celoeurópskeho systému ochrany vkladov a to v troch fázach s postupným zvyšovaním zapojenia európskeho rámca a s jeho plnohodnotným zapojením pri výplate nedostupných vkladov od 3. júla 2024. Rokovania 25 o návrhu môžu byť komplikované s ohľadom na odmietavý postoj niektorých členských štátov."

Očakávané komplikácie sa zdali byť reálne, keďže odmietavý postoj  zaujíma napríklad aj Nemecko, ktoré sa bojí, že by bolo jedinou zárukou v prípade krízy. Reálne sa preto v tejto otázke debata neposunula, aj napriek tomu, že spoločnú schému poistenia vkladov, ako tému nášho predsedníctva podporil aj predseda EK Juncker. Podľa portálu Euractiv, minister financií Kažimír popísal rokovanie o tejto téme ako "búrlivá debata". SR zahrnula EDIS do svojho programu predsedníctva, nepodarilo sa jej však dosiahnuť v ňom viditeľné výsledky. 

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error