DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Klesol aj počet dlhodobo nezamestnaných - o 38 tisíc za minulý rok.

19.02.2017
Nepravda

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje pokles dlhodobo nezamestnaných v roku 2016 o 35 584, Štatistický úrad SR o 32 tisíc. Oba údaje sú značne menšie ako ministrových 38 tisíc. Preto výrok považujeme za nepravdivý.

Za dlhodobo nezamestnaného (.pdf, s. 4) sa považuje občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Počet evidovaných dlhodobo nezamestnaných klesol v decembri 2016 oproti decembru 2015 o 35 584 na 137 322 občanov. Zo štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vyplýva tiež že je to pokračovanie dlhodobého trendu, ktorý začal v roku 2013 po tom, čo počet dlhodobo nezamestnaných v roku 2012 prudko stúpol.

Podľa Štatistického úradu SR počet dlhodobo nezamestnaných klesol z 177,6 tisíc vo štvrtom kvartáli 2015 na 145,5 tisíc v treťom kvartáli 2016, čo je rozdiel 32 tisíc. Údaje o štvrtom kvartáli 2016 v čase overovania výroku neboli dostupné.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2017
success
error