DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Klesol aj počet dlhodobo nezamestnaných - o 38 tisíc za minulý rok.

18.02.2017
Nepravda

Minister Ján Richter hovorí v tomto prípade o období od konca roka 2015 do konca roka 2016. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky bolo na konci roka 2015 (vo štvrtom štvrťroku) 177600 dlhodobo nezamestnaných. V treťom kvartáli roka 2016 bolo evidovaných 145500 dlhodobo nezamestnaných. Štatistický údaj o dlhodobej nezamestnanosti vo štvrtom kvartáli roka 2016 zatiaľ nie je (a v čase diskusie taktiež nebol) prístupný. Počet dlhodobo nezamestnaných podľa štatistiky ŠÚSR teda klesol o 32100 osôb.

Podľa štatistiky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý eviduje nezamestnanosť mesačne, bolo v decembri 2015 evidovaných 172908 a v decembri 2016 137322 dlhodobo nezamestnaných, čo činí pokles o 35586 osôb v priebehu roka 2016. 

Rozdiel v týchto dvoch štatistikách je spôsobený na jednej strane tým, že v prípade ŠÚSR nie je zatiaľ známe číslo za posledný štvrťrok roka 2016 a na druhej strane tým, že obe inštitúcie používajú rozličnú metodológiu evidencie. Ani jedno číslo však nie je zhodné s číslom vysloveným ministrom Richterom, preto tento výrok hodnotíme ako nepravdivý.


Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2017
success
error