DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Klesol aj počet dlhodobo nezamestnaných - o 38 tisíc za minulý rok.

18.02.2017
Nepravda

Počet dlhodobo nezamestnaných bol podľa MPSVR za rok 2016 nižší o približne 34 tisíc v porovnaní s údajmi z roku 2015. 

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, pretože počet nezamestnaných je podľa vyjadrenia ministra navýšení o 4 tisíc dlhodobo nezamestnaných.

Celková nezamestnanosť od roku 2010 do konca roku 2016 klesla z 14,4 % na 11,5 %. Nastala teda zmena o 2,9 percentuálnych bodov. Vývojová tendencia teda hovorí v prospech postupného znižovania nezamestnanosti.

Podľa TASR Richter na tlačovej konferencii 19. augusta 2015 v Bratislave hovoril o  postupnom znižovaní nezamestnanosti od roku 2013.

"Dá sa povedať, že od januára 2013 je tento trend neustály, to znamená dva a pol roka sa nezamestnanosť na Slovensku znižuje. A sú vytvorené všetky predpoklady aj vzhľadom na vývoj ekonomiky, rast hrubého domáceho produktu (HDP), aby sme v tomto trende pokračovali aj ďalej,"


Demagog.sk sa už v minulosti zo súvisiacou témou nezamestnanosti zaoberal, pričom analýza sa venovala aj rozboru výroku Richtera o miernom poklese nezamestnanosti od januára 2013.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2017
success
error