DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Klesol aj počet dlhodobo nezamestnaných - o 38 tisíc za minulý rok.

18.02.2017
Nepravda

Ak berieme do úvahy údaje za rok 2016, oproti stavu z roku 2015, tak počet dlhodobo nezamestnaných naozaj výrazne klesol. Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny počet dlhodobo nezamestnaných v decembri roku 2015 bol 172 908. Najnovšie údaje na stránke Ústredia sú vedené k decembru 2016, kde sa uvádza že počet dlhodobo nezamestnaných v tomto mesiaci bol 137 322. Môžeme teda konštatovať, že za minulý rok klesol počet dlhodobo nezamestnaných o 35 586 osôb.

Podľa Štatistického úradu SR (na rozdiel od Ústredia práce, nezamestnanosť vedie v kvartáloch)  počet ľudí dlhodobo nezamestnaných v štvrtom kvartály roku 2015 bol 177,6 tisíc. Najnovší údaj je z tretieho kvartálu roku 2016 kde je evidovaný počet dlhodobo nezamestnaných 145,5 tisíc, čo je o 32,1 tisíc menej. 

Výrok teda hodnotíme, ako nepravdivý, pretože obidva zdroje potvrdili, že počet dlhodobo nezamestnaných klesol menej, ako uvádza minister.

V grafe je zachytení vývoj dlhodobej nezamestnanosti podľa ÚPSVaR.


Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2017
success
error