DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Klesol aj počet dlhodobo nezamestnaných - o 38 tisíc za minulý rok.

16.02.2017
Pravda

Podrobné štatistiky vedené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, zverejnené na ich stránke dokazujú toto tvrdenie, dlhodobo nezamestnaných (občan, t. j. osoba, ktorá bola zaradená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov) v minulom roku naozaj ubudlo, v decembri roku 2015 bolo vedených 172 908 takýchto osôb, pričom údaje za december 2016 už vykazujú cifru 137 332, čo činí rozdiel presne 35 576 osôb, preto hodnotíme výrok ako pravdivý. 

V rozmedzí od decembra 2015 až december 2016 sa každý mesiac znižoval počet dlhodobo nezamestnaných v priemere o 2 964, 58 osôb. Najväčší úbytok počtu nezamestnaných osôb bol v mesiaci marec - apríl 2016, kedy sa počet takto evidovaných osôb znížil o 5 094 ľudí. Naopak, najmenší zaznamenaný úbytok dlhodobo nezamestnaných predstavuje mesiac júl - august, kedy sa zamestnalo iba 208 osôb. 

Uvedený číselný údaj Jána Richtera, 38 tisíc je jemne nadnesený, no nemožno ho považovať za účelové zavádzanie, nakoľko na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sa nad štatistickými údajmi píše nasledovné: „z dôvodu prechodu na nový informačný systém služieb zamestnanosti sú zverejnené štatistiky predbežné", preto je možné, že minister práce ešte v tú dobu nedisponoval kompletnými informáciami, z dôvodu prechodu na nový IS.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2017
success
error