DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Klesol aj počet dlhodobo nezamestnaných - o 38 tisíc za minulý rok.

14.02.2017
Nepravda

Rok 2016 môžeme považovať za veľmi úspešný z hľadiska celkového poklesu nezamestnanosti na území SR. Medzi výrazne klesajúcu časť patria aj dlhodobo nezamestnaní (dlhodobá nezamestnanosť musí trvať viac ako 12 mesiacov), ktorí na základe štatistiky zverejnenej na stránkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ukazujú, že koncom decembra 2015 bolo 172 908 osôb dlhodobo nezamestnaných. Posledné údaje z decembra 2016 ukazujú, že tento počet klesol na 137 322. Počas roku 2016 tak došlo k poklesu dlhodobo nezamestnaných o 35 586. Podľa dostupných informácií hodnotíme výrok ministra Richtera ako nepravdivý.
Treba však poznamenať, že časový údaj vo výroku nie je presne vymedzený, môžeme tak pracovať aj s číslami v rozmedzí január 2016 - december 2016. V tom prípade by išlo o čísla 170 236 dlhodobo nezamestnaných za január 2016 a 137 322 za december 2016. Výsledok poklesu pri tomto období by bol 32 914, a teda výrok Richtera by bol znova nepravdivý.

Richterovi nemôžeme dať za pravdu ani na základe údajov Štatistického úradu. Počet osôb dlhodobo nezamestnaných sa zaznamenáva kvartálne (štvrťročne).V prvom kvartáli sa uvádza 166,2 tisíc osôb, v druhom 153,5 tisíc a v treťom 145,5 tisíc osôb. Údaje za štvrtý kvartál ešte neboli zverejnené, a to je ďalší dôvod, prečo nemôžeme považovať výrok za pravdivý, hoci počet dlhodobo nezamestnaných mal v roku 2016 očividne klesajúcu tendenciu.
 


Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2017
success
error