DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda finančne zabezpečí dokončenie rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie, ako aj obnovu hradu Krásna Hôrka.

14.02.2017
Zavádzajúce

Podľa rozpočtu Ministerstva kultúry (MK) SR na rok 2017 je na dotačný systém rezortu určených 16 miliónov eur, čo je oproti roku 2016 o 5,98 mil. eur viac. Tieto zdroje ministerstvo má v pláne vynaložiť na program na záchranu kultúrneho dedičstva Obnovme si svoj dom a taktiež na obnovu pamiatok a sídiel kultúrnych inštitúcií, ako hrad Krásna Hôrka a Slovenská národná galéria. Zatiaľ však nedošlo k prezentovaniu konkrétnych krokov, preto sľub hodnotíme ako čiastočne splnený. 

Pri dotáciách určených na záchranu kultúrneho dedičstva Slovenska chce MK SR zlepšiť nielen samotný dotačný systém, ale aj ich distribúciu. Ministerstvo chce pri obnove pamiatok zlepšiť systém, podľa ktorého sa rozhodne, korým pamiatkam prispeje na obnovu a záchranu a v akom poradí. Zároveň sa pracuje na stratégii obnovy pamiatkového fondu, ktorú má ministerstvo predstaviť behom roku 2017.

Dlho chystaná a viackrát odkladaná rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie (SNG) v Bratislave sa začala koncom januára 2016. Celková suma rekonštrukcie dosahuje takmer 49 miliónov eur. Prvá súťaž na modernizáciu bola spustená v roku 2003, s modernizáciou sa malo začať v roku 2007, ale po vypuknutí krízy ju vláda odložila. V roku 2012 ministerstvo investičnú akciu opäť obnovilo, cena bola navýšená na 39,55 milióna eur. Ssamotný rekonštrukcia mala prebiehať v rokoch 2013 až 2016, ale ačiatok prác odsúvalo zložité verejné obstarávanie dodávateľa. V rozpočte ministerstva kultúry bolo v roku 2016 na modernizáciu SNG vyčlenených 10 miliónov eur, v 2017 sa počíta s 22 miliónmi eur a v roku 2018 s 16 miliónmi eur. 

V prípade obnovy hradu Krásna Hôrka sa práce dostali v marci 2016 do tretej, poslednej etapy. Rekonštrukcia sa však do dneska neskončila. Strecha hradu zo 14. storočia ľahla popolom v sobotu 10. marca 2012. Necelý rok predtým, v apríli roku 2011, hrad zrekonštruovali. Hrad Krásna Hôrka je súčasťou SNM – Múzea Betliar. Stála hradná expozícia prezentovala staviteľstvo od 13. do 18. storočia a informácie o hrade a jeho majiteľoch. Požiar zničil všetky strechy, mimoriadne vysoké teploty vážne poškodili časti múrov, zničila sa aj časť expozície, ktorú otvorili v roku 2011 na hornom hrade. V čase požiaru bolo na Krásnej Hôrke 4 229 zbierkových predmetov, vrátane predmetov v depozitároch. Pri požiari sa poškodilo a zničilo 352 zbierkových predmetov, úplne sa zničili aj tri zvony zo zvonice kaplnky.

Z príležitosti spustenia poslednej etapy rekonštrukcie v septembri roku 2016 sa k téme pre TASR vyjadril generálny riaditeľ SNM Viktor Jasaň. O vynaložených financiach informoval takto: "Môj odhad na základe rozhovorov, ktoré som mal a odhadu, ktorý vypracovali znalci, je od deväť do jedenásť miliónov eur,",  pritom do septembra 2016 bolo využitých celkovo 4.776.508 eur z poistného plnenia a 18.498 eur z verejnej zbierky. Termín sprístupnenia hradu pritom nie je známy, Jasaň to odhadoval na rok 2019, v najlepšom prípade.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error