DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda prijme zákon o vytvorení Fondu pre financovanie menšinových kultúr (verejnoprávny fond) s cieľom zabezpečiť systematickú podporu kultúrnych a umeleckých aktivít všetkých národnostných menšín v Slovenskej republike.

14.02.2017
Pravda

Vláda Slovenskej republiky dňa 22. februára 2017 na svojom rokovaní schválila zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, ktorý predložilo ministerstvo kultúry. Zákon musí ešte úspešne prejsť celým legislatívnym procesom. Samotný sľub však hodnotíme, ako splnený. 


V prípade schválenia zákona, od 1. júla 2017 sa presunie kompetencia prideľovania dotácií v oblasti kultúry národnostných menšín z Úradu vlády na novú nezávislú verejnoprávnu inštitúciu, ktorá doplní štruktúru štátnej podpory kultúry. Zároveň sa zvýši rozpočet určený na tento druh podpory. Kým Úrad vlády prerozdeľoval 4 milióny eur, rozpočet nového fondu bude 8 miliónov eur.

Hlavným účelom fondu je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity kultúrnych hodnôt národnostných menšín prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov na podporu ich kultúrnych a vedeckých aktivít formou dotácie alebo štipendia. Podľa návrhu zákona a dôvodovej správy (.pdf, str. 3), orgánmi fondu budú odborné rady, dozorná komisia, správna rada a riaditeľ, ktorého menuje minister kultúry.

Fond bude finančné prostriedky prerozdeľovať medzi odborné rady trinástich národnostných menšín. Každá národnosť má v zákone taxatívne určenú sumu, ktorá bola predstaviteľmi národnostných menšín vopred prerokovaná a dohodnutá. Napríklad maďarská národnostná menšina si prerozdelí 53%, rómska 22,5%, rusínska 6,4% a česká 3,7% z celkovej sumy určenej na podpornú činnosť.


Prvé výzvy fondu by mali byť vyhlásené začiatkom roka 2018. Svojou činnosťou bude Fond na podporu kultúry národnostných menšín pôsobiť popri už existujúcich verejnoprávnych inštitúciách  - Audiovizuálnom fonde a Fonde na podporu umenia.

Je potrebné dodať, že zmenu financovania menšinových kultúr a vytvorenie nového fondu navrhovala strana MOST-HÍD už v roku 2015. Návrh zákona bol poslancami NR SR odmietnutý.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error