DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda zabezpečí zosúladenie zákona o dráhach so zákonom o používaní jazyka národnostných menšín v oblasti označovania názvov železničných staníc a zastávok na národnostne zmiešaných územiach.

14.02.2017
Pravda

Železnice Slovenskej republiky počas roka 2017 označí vybrané železničné stanice dvojjazyčnými označeniami na základe pokynu ministra dopravy a výstavby SR, Árpáda Érseka, nominanta za MOST-HÍD. Napriek tomu, že sa nejedná o novelizáciu zákona o dráhach ale o novú technologickú normu ŽSR, sľub hodnotíme, ako za splnený. 


Problematika viacjazyčných resp. dvojjazyčných označení železničných staníc sa dostala do popredia už pred niekoľkými rokmi. Kým v prípade názvov obcí a miest môžu byť umiestnené dvojjazyčné tabule, v prípade názvov železničných staníc to ešte prednedávnom nebolo možné. ŽSR jednoznačne odmietli umiestnenie dvojjazyčných tabúľ a bránili sa tým, že takéto konanie by bolo protizákonné. Zákon o jazykoch menšín totiž rieši len tabule názvov obcí pri cestách, na železničné zastávky sa v ňom pozabudlo. Ich označovanie sa riadi technologickou normou železníc, ktorá až donedávna nepoznala označenie obcí v jazykoch národnostných menšín.

Za posledné roky k otázke dvojjazyčných železničných staníc dôrazne a viditeľne zaujala stanovisko celá maďarská spoločnosť na Slovensku. Asi najviditeľnejšími boli akcie (zpočiatku anonymného) hnutia Dvojjazyčné Južné Slovensko, ktoré pred 5 rokmi spopularizovalo tému dvojjazyčnosti. Hnutie sa snažilo svoje ciele dosiahnuť zákonnou cestou (žiadosti, sťažnosti) ale aj protestnými akciami formou občianskej neposlušnosti. 

Touto problematikou sa zaoberali aj strany MOST-HÍD a Strana maďarskej komunity. Programový bod o zabezpečovaní písomnej a vizuálnej dvojjazyčnosti bol súčasťou dokumentu MOST-HÍD, Občianska vízia 2016. Napriek tomu, že SMK nemá vo svojom volebnom programe 2016 priamo obsiahnutý bod o dvojjazyčnosti, už dlhší čas vyzýva na realizáciu tejto požiadavky menšiny. 

Podľa Ministerstva dopravy SR umiestnením dvojjazyčných označení sa napĺňa schválené programové vyhlásenie vlády, ktoré s ním počíta. Zmeny sa budú týkať 55 železničných staníc, avšak nie železničných zastávok. Opatrenie sa dotkne staníc v obciach, kde sa k národnostnej menšine hlási najmenej 20 % obyvateľov. Týkať sa to bude všetkých jazykov národnostných menšín. Jedna železničná stanica tak dostane názov aj v rusínskom jazyku.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error