DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Na zvyšujúcu sa cezhraničnú mobilitu Slovákov bude reagovať formou ďalšieho zlepšenia ich informovanosti. Bude podporovať aj využívanie ďalších moderných aplikácií v službe rezortu diplomacie občanovi SR.

12.02.2017
Zavádzajúce

Za moderné metódy by sa dala považovať "Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia", cez ktorú je možné občana informovať o rôznych problémoch či aktuálnych udalostí v oblasti kam cestoval. Ďalšiu aplikáciu vytvorilo MZVaEZ ako súčasť SK PRES. V SK PRES 2016, ako sa appka nazýva, sa objavovali informácie ohľadom predsedníctva, hlavných stretnutí a novinky, avšak bola dostupná len pre Android. Je pravda, že vznikla nová aplikácia a podľa správy ministerstva došlo aj k modernizácii systému dobrovoľnej registrácie. Samotná registrácia tu je už od roku 2009 a charakter zmien ministerstvo nešpecifikovalo. Sľub hodnotíme ako čiastočne splnený.

Pod systémom pomoci môžeme predstavovať pravdepodobne Dobrovoľnú registráciu (ide o online registráciu, dostupná na uvedenom linku) pred cestou do zahraničia. Občania SR sa môžu zaregistrovať do systému, kde uvedú svoje osobné údaje, pričom najdôležitejšie informácie sú, kam občan cestuje (aké krajiny) a jeho kontaktné údaje (najlepšie telefónne číslo aktívne pri ceste do zahraničia a e-mail). V prípade ťažkostí, či už ide o prírodné a živelné katastrofy, priemyselné, ekologické a technické havárie, pandémie a epidémie, sociálno-spoločenské krízy, organizovaný zločin, terorizmus alebo ozbrojené konflikty, kontaktuje Ministerstvo zahraničných a európskych záležitostí občanov formou SMS alebo telefonicky. Ide o bezplatnú službu a "...informácie z formulára sa uchovávajú maximálne 30 dní od dňa plánovaného ukončenia cesty do zahraničia a následne sú automaticky vymazané." Tento systém bol spustený v roku 2009. Od tohto momentu však veľkou modernizáciou neprešiel, ak nepočítame povinné zadanie e-mailovej adresy Hoci správa ministerstva za rok 2016 hovorí o aktualizácii aplikácie, bližšie to nešpecifikuje.

Došlo aj k použitiu tzv. uvítacích SMS a k nim podobných mimoriadnzch SMS správ: "S cieľom promptne reagovať na bezpečnostnú situáciu v zahraničí boli od 1.1.2016 v spolupráci s národnými mobilnými operátormi zavedené tzv. núdzové SMS. V prípade mimoriadnej udalosti (teroristický útok, prírodná katastrofa a pod.) MZVaEZ SR informuje prostredníctvom SMS o udalosti s pokynmi a s kontaktmi, na ktoré sa môžu občania obrátiť. V roku 2016 boli núdzové SMS zaslané štyrikrát: v prípade teroristických útokov v Bruseli (22.3.2016), počas nepokojov v Turecku (16.7.2016), streľby v Mníchove (23.7.2016) a zemetrasenia v Taliansku (24.8.2016)."

Informovanie občanov prebieha aj klasickejšou formou, ceyňz talčové konferencie. "Dôležitým nástrojom sprístupňovania informácií o podmienkach cestovania a pobytu slovenských turistov v zahraničí sú tlačové konferencie. V r. 2016 sa uskutočnili dve." (.pdf, s. 11) Tieto TB boli venované letnej a následnej zimnej turistickej sezóne.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error