DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Za účelom zvýšenia podielu cyklodopravy na výkonoch v osobnej doprave vláda podporí budovanie cyklotrás zo zdrojov EÚ s dôrazom na kvalitnú projektovú prípravu cyklistickej infraštruktúry s prednostným využitím pozemkov v majetku štátu.

12.02.2017
Pravda


Základom rozvoja cyklodopravy na Slovensku je Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku. Bola prijatá už v roku 2013 a platí do roku 2020. Z eurofondov bolo na podporu cyklodopravy vyčlenených 50 miliónov eur ešte v roku 2015. V súčasnosti je cyklodoprava podporovaná hlavne kampaňami " Do práce na bicykli" a "Do školy na bicykli". Čo sa týka budovania infraštruktúry, je rozbehnutý projekt budovania Rajeckej cyklomagistrály, nie je však známe, kedy bude projekt realizovaný. Sľub môžeme považovať za čiastočne splnený.
 
 Plán na podporu cyklodopravy vznikol už za minulej vlády v roku 2013 a to v podobe  Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku na roku 2013 - 2020 (.pdf). Z eurofondov bolo v roku 2015 vyčlenených 50 miliónov eur na podporu cyklodopravy. Podpora prebieha formou súťaže  "Do práce na bicykli" a kampane "Do školy na bicykli".  
Nedávno sa začal projekt na vybudovanie Rajeckej cyklomagistrály. Kedy bude projekt realizovaný zatiaľ nie je známe. 

Cyklotrasy na Slovensku boli aj predtým financované z eurofondov. Napríklad projekt Cyklotrasy bez hraníc, v rámci ktorého boli budované cyklotrasy v spolupráci s Maďarskom a Rakúskom. V roku 2013 tiež ministerstvo dopravy rozdeľovalo  278 000 eur na  cykloprojekty. 

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error