DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda ešte v roku 2016 prehodnotí zrušenie vlakov Intercity na najvyťaženejšej diaľkovej trati medzi Bratislavou a Košicami s cieľom čo najrýchlejšieho obnovenia tejto trate.

12.02.2017
Pravda

Od 17. novembra 2014 vláda  uplatnila v praxi sociálny balíček, v ktorom zvýhodňuje určité skupiny obyvateľstva a poskytuje vlakovú dopravu štátnym dopravcom zdarma. V tom čase zaisťuje štátom dotovanú trasu Bratislava - Komárno česká spoločnosť Regiojet, a od decembra 2014  na vlastné komerčné riziko a bez štátnej dotácie začína prevádzkovať pravidelný spoj na trase Bratislava - Košice. Žlté vlaky ponúkali komfort a ceny, ktoré výrazne konkurovali štátnemu prepravcovi ZSSK. Následne v decembri 2015 dosiahol český podnikateľ Radim Jančura výnimočný ústupok zo strany vlády - štátne InterCity vlaky boli od januára 2016 zrušené. O niekoľko týždňov neskôr sa predseda SNS Andrej Danko dostal do pozornosti médií svojím výrokom o tom, ako nenávidí žlté vlaky a musia ísť zo slovenských železníc preč. A vynasnaží sa, aby sa štátne IC vlaky vrátili. A úspešne - výrok hodnotíme ako pravdivý.

Konfliktná situácia medzi Dankom a Jančurom netrvala ani rok. 11. decembra predseda SNS spolu s ministrom dopravy Árpádom Érsekom vypravili prvý znovu-obnovený IC vlak na trati Bratislava - Košice. Spor a vzájomné očierňovanie, či nezhoda o tom, čo je zdravé podnikateľské prostredie na železniciach napokon ukončil Jančura. Z kľúčovej trasy Bratislava - Košice odišli žlté vlaky k 31. januáru 2016. 

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error