DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda bude pokračovať v rozsiahlom modernizačnom programe v oblasti vozňového parku osobnej železničnej dopravy s cieľom urýchleného zvýšenia komfortu cestovania.

12.02.2017
Nepravda

V programovom vyhlasení vlády na obdobie 2016 - 2020, v sekcii pod názvom Plynule pokračovať v podpore hospodárskeho, sociálneho a environmentálenho rozvoja krajiny sa nachádza prísľub venový železničnej doprave. Táto sekcia je viac všeobecná, než detailná. Podľa dostupných zdrojov sa implentácia týchto cieľov zatiaľ javí málo efektívne a odborníci ich hodnotia kriticky, preto výrok hodnotíme ako nepravdu.

Za hlavné úlohy si vláda kladie:

*vytvorenie dostatočnej ponuky a intenzity vlakového spojenia na trasách, ktoré majú potenciál byť efektívne z pohľadu železničnej dopravy tak, aby sa vytvoril nosný systém verejnej osobnej dopravy pre najväčšie prúdy cestujúcej verejnosti
*zefektívnenie spôsobu predaja cestovných lístkov prostredníctvom moderných nástrojov ako internet či mobilné aplikácie
*poskytovať sociálne zľavy pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, zjednodušiť vydávanie cestovných lístkov a odstrániť formality, ktoré sú so zvýhodneným cestovaním spojené
*pokračovať v modernizácii železničných koridorov
*vytvorí vhodné podmienky na budovanie záchytných odstavných plôch v okolí železničných staníc a zastávok tak, aby sa zvýšila atraktivita vlakovej dopravy pri dennom dochádzaní s možnosťou bezbariérového prístupu
*zabezpečiť vysoký komfort aj prostredníctvom zabezpečenia internetového pripojenia
*zabezpečí zosúladenie zákona o dráhach so zákonom o používaní jazyka národnostných menšín v oblasti označovania názvov železničných staníc a zastávok na národnostne zmiešaných územiach

Spravodajský portál Dnes24.sk vo februári 2017 informoval, že v priebehu tohto roku Železnice označia 55 vlakových staníc dvojjazyčnými názvami. Hovorkyňa ministerstva dopravy, Karolína Ducká tvrdí, že až po skončení úprav bude možné stanoviť náklady na zavedenie tohto opatrenia. 
Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo, Radislav Cenký zase kriticky hodnotí opatrenie týkajúce sa dostatočnej ponuky a intenzity. Konkrétne hovorí, že "Z návrhu je zrejmé, že nebude dostatočne naplnené programové vyhlásenie vlády, nakoľko v zmysle návrhu cieľového grafikonu sú pridávané vlaky na regionálne trate, ktoré neobsiahnu najväčšie prúdy cestujúcich. Naopak, na tratiach s najväčšími prúdmi cestujúcich je podľa nás navrhnutý nedostatočný počet vlakov, napríklad na trati Bratislava - Žilina - Košice, kde navyše absentuje aj rýchle spojenie Košíc s Bratislavou."
IT-čkár Peter Mihálik z firmy Bonet Systems, ktorá sa venuje aj návrhu a výstavbe sieťovej infraštruktúry, vyhodnocuje wifi v štátnych vlakoch ako predraženú. 
O pomalej revitalizácii vlakov a základných problémoch (nefunkčné či zapáchajúce toalety),  informuje aj denník Pravda. Chýba internet a niekedy sú problémy aj s klimatizáciou či kúrením. Hovorca ZSSK Tomáš Kováč vysvetľuje, že priemierný vek osobných vozňov je 21 rokov. Ďalej denník ozrejmuje, že z verejnej súťaže vyplýva, že dodanie 35 nových vozňov je naplánované medzi júlom 2017 a decembrom 2019. 

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error