DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

V záujme vlády bude pokračovať aj vo výstavbe južného ťahu R2 medzi mestami Zvolen a Košice.

12.02.2017
Nepravda

R2 je rýchlostná cesta, ktorá začína pri Trenčíne a ďalej pokračuje na stredné a východné Slovensko mestami Prievidza, Žiar nad Hronom, Zvolen, Lučenec a Rožňava. Končiť by mala pri Košických Oľšanoch, kde bude nadväzovať na diaľnicu D1. Plán výstavby cesty R2 sa začal realizovať v roku 2003 a ukončenie výstavby bolo naplánované na rok 2021. V procese stavebného konania sa nachádza výstavba úsekov Rožňava - Jablonov nad TurňouMníchova Lehota - Ruskovce a Kriváň - Lovinobaňa. Začiatok stavby bol naplánovaný ešte na rok 2016. Na rok 2017 sa plánuje začiatok výstavby úsekov Bátka - Figa, západZacharovce - BátkaOžďany, východ - ZacharovceLovinobaňa - Ožďany, západPravotice - Dolné VesteniceD1 - Mníchova LehotaKošice, Šaca - Košické Oľšany, ktoré sa rovnako nachádzajú v procese stavebného konania. Plánovaný termín ukončenia výstavby týchto úsekov nie je presne známy. Keďže výstavba ani naplánovaných úsekov nezačal a doposiaľ nie sú známe ani termíny začatia výberového konania na jednotlivých projektoch, sľub hodnotíme ako nesplnený.


V júni 2016 sa v Rožňave uskutočnilo stretnutie, na ktorom sa stretli predstavitelia Národnej diaľničnej spoločnosti, tajomník ministra dopravy a starostovia obcí, ktorých sa týka výstavba cesty R2. Cieľom bolo oboznámiť starostov obcí s priebehom realizácie plánovaných úsekov, no napriek tomu starostovia nedostali žiadne presné termíny začatia výstavby. "Termín začatia výstavby závisí od finančných zdrojov", uviedla hovorkyňa NDS. 

V procese územného konania sa momentálne nachádza plán výstavby úseku Zvolen, západ - Zvolen, východ po tom, čo v roku 2014 Štátna kúpeľná komisia neodporúčala viesť úsek cez ochranné pásmo minerálnych vôd. Na základe toho tak v roku 2015 NDS vyhlásila verejné obstarávanie na štúdiu o realizovateľnosti priechodnej trasy. Pôvodná trasa mala viesť priamo cez mesto Zvolen, proti tomu sa búrili jeho obyvatelia a spísali petíciu. Dopravoprojekt tak prišiel s tromi návrhmi obchvatu.

V októbri 2016 bola odovzdaná do užívania časť Ruskovce - Pravotice, ktorej výstavba započala v roku 2014 a bola financovaná z fondov EÚ a štátneho rozpočtu. Vo výstavbe sa stále nachádza úsek Zvolen, východ - Pstruša, ktorý mal byť dokončený v júli 2016. Zhotoviteľ však požiadal o predĺženie termínu až do novembra 2016 pre rozšírený archeologický prieskum, opakované nálezy pyrotechniky a projektové úpravy. Aj napriek tomu výstavba tohto úseku stále nebola dokončená a odovzdanie sa preložilo na máj 2017. Na výstavbu tohto úseku boli využité financie zo Štrukturálneho fondu EÚ. 

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error