DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda bude pokračovať v rozvoji dopravnej infraštruktúry, osobitne rýchlostných ciest R2, R3, R4, R7.

12.02.2017
Nepravda


Podľa programového vyhlásenia sa bude vláda sústrediť na pokračovanie výstavby južného ťahu R2 medzi mestami Zvolen a Košice.
Na Orave plánujú výstavbu rýchlostnej cesty R3 a výstavbu východného prepojenia od Prešova na Poľsko prostredníctvom  rýchlostnej cesty R4, na ktorej je prioritným severný obchvat Prešova. 
Tiež sa zameriavajú na vylepšenie situácie v okolí hlavného mesta prostredníctvom výstavby rýchlostnej cesty R7 cez projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP). 
Zaväzujú sa k pokračovaniu aj na ďalších úsekoch R7 a uvádzajú možnosť napojenia R7 na nový most cez Dunaj v Komárne.

Podľa ministra dopravy Érseka je hlavným problémom, ktorému musí čeliť vláda pri výstavbe rýchlostných ciest nedostatok financií. Peniaze z eurofondov určené na budovanie diaľnic sú vyčerpané až do roku 2023. Ministerstvo dopravy žiadalo na rok 2017 zo štátneho rozpočtu o 700 miliónov eur viac, pričom dostalo navyše len 75 miliónov eur. Z týchto peňazí plánovali rozbehnúť výstavbu a prípravu nových úsekov. 
Čiastočne pripravená je rýchlostná cesta R2, kde sa dlhé obdobie riešilo, ako presne bude vedená trasa v okolí Zvolena. 
V prvej fáze je aj severný obchvat Prešova R4, nie je však ešte podpísaný. Taktiež je aj problém s financiami na projekt a výkup pozemkov rýchlostnej cesty R4 smerom k poľským hraniciam.

Národná diaľničná spoločnosť zverejnila informácie o uvedenýh rýchlostných cestách nasledovne: 

R2
"Začína pri Trenčíne v križovatke Chocholná s diaľnicou D1. Pokračuje na východ stredným a južným Slovenskom smerom na mestá Prievidza, Žiar nad Hronom, Zvolen, Lučenec, Rožňava. Končí pri Košických Olšanoch v rovnakomennej križovatke s napojením na diaľnicu D1. Výstavba prvého úseku rýchlostnej cesty začala v roku 2003."

Celková dĺžka R2: 313 409 m
Trasa: Chocholná, križovatka D1 – Bánovce nad Bebravou – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košické Olšany, križovatka D1

V prevádzke:
 • plný profil: 10 380 m
 • 1/2 profil: 23 929 m
Vo výstavbe:
 • plný profil: 7 850 m
 • 1/2 profil: 9 560 m
V príprave:
 • plný profil: 261 690 m
 • 1/2 profil: 33 489 m

Z eurofondov na 2014 – 2020 sa majú postaviť len dva úseky, oba na R2. Jedným z nich je obchvat Bánoviec nad Bebravou  v polovičnom profile, druhým je úsek R2 Zvolen, východ – Pstruša. Podľa Kôňu bude „zo zostávajúcej alokácie na rýchlostné cesty možné ešte postaviť aj úsek R2 Košice-Šaca – Košice Oľšany.“  Tento úsek dlhý 21,5 kilometra však nepatrí medzi medzinárodne prioritné úseky.

Stavaný úsek R2 Ruskovce- Pravotice pri Bánovciach nad Bebravou dostal neobvykle dlhý odklad na odovzdanie stavby. Je to spôsobené prácami na odvodňovaní mosta. Využívaná mala byť už v septembri 2016. Dodávateľ - Inžinierske stavby dostali od Národnej diaľničnej spoločnosti odklad až o 356 dní a dostanú aj finančné prostriedky navyše. Stavba sa tak predraží. Podľa Mateja z Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo je takýto dlhý odklad nie je bežný a tvrdí, že skutočným dôvodom odkladu budú práce na regionálnych komunikáciách, ktoré spadajú pod samosprávu, čím si obce vyriešia dopravné problémy za štátne finančné prostriedky.  
V predčasnom užívaní je však úsek Ruskovce- Pravotice. 
Ďalšie potiahnutie cesty smerom na Lučenec má byť postavené podľa starostu obce Mýtna nasledovne:
"Medzi obcami Mýtna a Divín bude vybudovaná mimoúrovňová križovatka s možnosťou prípravy pre odpočívadlo. Výstavba má začať od motorestu Javor nad obcou Mýtna smerom na Lučenec. Po vybudovaní obchvatu Mýtnej sa bude pokračovať od motorestu Javor smerom na Zvolen.“
Takéto riešenie by malo oproti pôvodnému projektu ušetriť 100 miliónov eur. Dokončenie úseku je naplánované v roku 2021.Cesta má byť postavená v plnom profile a širšia oproti pôvodnému projektu. 

R3
"Začína pri meste Trstená. Pokračuje južným smerom na mestá Dolný Kubín, Martin, Turčianske Teplice, Šášovské Podhradie, Krupina. Končí na hraničnom priechode Šahy – Parassapusztana na štátnej hranici s Maďarskom . Výstavba prvého úseku rýchlostnej cesty začala v roku 2004."
Celková dĺžka: 186 981 km
 
V prevádzke:
 • plný profil: 0 m
 • 1/2 profil: 17 479 m
Vo výstavbe:
 • plný profil: 1 652 m
 • 1/2 profil: 0 m
V príprave:
 • plný profil: 167 850 m
 • 1/2 profil: 17 479 m
Matej z Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo  tvrdí, že Poliaci z druhej strany R3 nerobia nič, teda je možné, že nepotiahnu rýchlostnú cestu až na hranice. V takomto prípade by bolo stavanie R3 na severnej strane neefektívne. Poľsko plánuje rýchlostnú cestu do Krakova až od mestečka Rabka. Rabka je od našich hraníc až 40 km. Ministerstvo dopravy však dúfa, že Poliaci svoje plány ešte prehodnotia. Výstavba 4,9-kilometrového úseku za 44 miliónov Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová sa mala pôvodne začať už v roku 2011. Nový termín je stanovený na jún 2017. V roku 2018 by sa mala začať výstavba R3 Nižná – Tvrdošín.

R4
"Začína v Duklianskom priesmyku na hraničnom priechode Barwinek – Vyšný Komárnik na štátnej hranici s Poľskom. Pokračuje južným smerom na mestá Svidník, Prešov, Košice. Končí na hraničnom priechode Milhosť – Tornyosnémeti na štátnej hranici s Maďarskom. Výstavba prvého úseku rýchlostnej cesty začala v roku 2007."
Celková dĺžka: 99 553 m
 
V prevádzke:
 • plný profil: 14 200 m
 • 1/2 profil: 4 573 m
Vo výstavbe:
 • plný profil: 0 m
 • 1/2 profil: 0 m
V príprave:
 • plný profil: 80 780 m
 • 1/2 profil: 4 573 m
Rýchlostná cesta R4 v úseku Hanušovce nad Topľou – Kapušany sa mala stavať už v roku 2016. Termín na stránkach Národnej diaľničnej spoločnosti je však len informatívny, stavať sa roku 2016 nezačala. Problémom sú financie.

R7
"Začína v Bratislave v križovatke Prievoz s diaľnicou D1. Smeruje južným Slovenskom v blízkosti cesty I/75 a mestách Dunajská Streda, Nové Zámky, Veľký Krtiš. Pri Lučenci končí v rovnakomennej križovatke s rýchlostnou cestou R2. Je súčasťou európskej cesty E575."
Celková dĺžka: 218 910 m
Trasa: Bratislava, Prievoz, križovatka D1 – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtiš – Lučenec, križovatka R2
 
V prevádzke:
 • plný profil: 0 m
 • 1/2 profil: 0 m
Vo výstavbe:
 • plný profil: 0 m
 • 1/2 profil: 0 m
V príprave:
 • plný profil: 218 910 m
 • 1/2 profil: 0 m
Účelom úseku R7  Bratislava Prievoz- Ketelec je vybudovať kapacitné prepojenie v  medzi diaľnicami D4 a D1 v nadväznosti na R7. Úsek Ketelec- Dunajská Lužná by mal predstavovať štvorpruhovú rýchlostnú komunikáciu napojenú na plánovanú Bratislava Prievoz- Ketelec. Všetky úseky R7 by mali byť hotové v októbri 2020. Po prvej časti na R7 majú autá jazdiť v apríli 2020. V súčasnosti je na Slovensku vo výstavbe 88 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Dokončené by mali byť od roku 2017 do roku 2020. Národná diaľničná spoločnosť uvádza, že v štádiu výstavby je z uvedených rýchlostných ciest iba úsek úsek R2 Zvolen východ- Pstruša v dĺžke 7,85 km, ktorý mal byť ukončený už v novembri 2016. V dôsledku predĺženia výstavby by mal byť dokončený do 15. mája.

Financovanie výstavby diaľničných úsekov sa dá realizovať prostredníctvom štátneho rozpočtu, pričom si je možné na výstavbu požičať. Alternatívou je využitie PPP projektov, čo môže byť pre Slovensko problematické, keďže rozpočet je zaťažený splátkami z PPP projektu nultého obchvatu Bratislavy. Z európskych peňazí je možné využiť Nástroj na prepájanie Európy (CET) alebo Junckerov balíček. 

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error