DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Výzvou je aj očakávaný rozmach elektromobility, ku ktorému vláda prispeje podporou budovania potrebnej infraštruktúry.

09.02.2017
Nepravda

Zahrnutie rozmachu elektromobility do programového vyhlásenia vlády podporilo Ministerstvo hospodárstva, v rámci rešpektovania záväzkov, ktoré pre krajiny vyplývajú z Parížskej dohody. Ministerstvo hospodárstva v roku 2012 vytvorilo pracovnú skupinu pre elektromobilitu, v súčasnom funkčnom období však nepodniklo žiadne konkrétne kroky. Sľub teda hodnotíme ako nesplnený.


Podpora elektormobility vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ z jesene 2014. Tá členským štátom určuje stanoviť počet a rozmiestnenie verejne prístupných nabíjacích staníc, ktoré umožnia v lehote do 31. decembra 2020 zabezpečenie premávky elektrických vozidiel najmenej v rámci mestských a prímestských aglomerácií a iných husto obývaných oblastí.

Prevažne má ísť o stredne rýchlu technológiu nabíjania. Rezort pritom považuje v rámci potrieb Slovenska rozdeliť nabíjaciu infraštruktúru na dve časti s rôznym využitím a prioritami:

  • nosná dopravná sieť (takzvaná Národná sieť nabíjacích staníc) na trase hlavných dopravných ťahov, za začiatku prioritne ciest typu D a R a vo väčších mestách nad 30 000 obyvateľov, ktoré nadväzujú na spomínané kľúčové cesty

  • lokálna nabíjacia infraštruktúra v mieste bežného výskytu verejnosti – napríklad nákupné centrá, univerzity, verejné parkoviská, nemocnice, orgány  štátnej a verejnej správy v okolí sídlisk


Čo sa týka Parížskej dohody, štáty sa zaviazali na udržiavaní, ochrane a zlepšovaní kvality životného prostredia, ochrana ľudského zdravia a rozvážnom a racionálnom využívaní prírodných zdrojov. Štáty schválili záväzný cieľ dosiahnuť aspoň 40 % domáceho zníženia emisií skleníkových plynov v celom hospodárstve do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990.

Hovorca Ministerstva hospodárstva Maroš Stano informoval, že chystajú návrh opatrení, ktoré by motivovali súkromný sektor zaujímať sa o budovanie infraštruktúry. Štát sa chce tiež zamerať na motiváciu pre nákup automobilov na alternatívne palivá prostredníctvom finančných nástrojov. Podrobnejšie plány odhalí komplexná stratégia, na ktorej ministerstvo aktuálne pracuje.

Šéf Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Žiga (Smer-SD) povedal pre TASR, že koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko, ktorý vláda schválila v októbri 2016, vyústi do akčného plánu. MH SR v návrhu Koncepcie inteligentného priemyslu pre Slovensko uviedlo, že niektoré čiastkové inteligentné koncepty v SR už existujú (e-mobilita, smart cities), iné je potrebné vytvoriť (smart grids, smart homes, smart buildings), ale najdôležitejšie je vzájomné prepojenie a vzájomná komunikácia týchto konceptov ako celku. V rámci programu e-mobilita bola vytvorená stránka kdenabijat.sk, ktorá informuje o dianí na Slovensku aj vo svete v oblasti elektromobility. Ministerstvo hospodárstva vypracováva Návrh Koncepcie inteligentného priemyslu pre Slovensko rokovania o ňom ešte prebiehajú.

Na portáli Slovenskej asociácie pre elektromobilitu v novembri informovali, že v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR podporí nákup elektromobilov a hybridov sumou viac ako 5,2 milióna eur z peňazí Recyklačného fondu a prostriedkov Zväzu automobilového priemyslu SR. Nový automobil na čisto elektrický pohon získa príspevok päť tisíc eur a v hybridnej kombinácií s doplnkovým spaľovacím motorom získa nový vlastník dotáciu tri tisíc eur.

TASR v decembri informovala, že kroky podstupuje najmä Europská únia, ktorá na Na inovácie v oblasti energetiky pôjdu 2 mld. Eur. Eurokomisár pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas na medzinárodnom podujatí Európskej komisie povedal: "Dohodli sme sa, že 2 miliardy eur budú nasmerované do štyroch kľúčových oblastí. Sú nimi dekarbonizácia budov, lepšie integrovanie obnoviteľných zdrojov energie do energetiky, ďalej elektrická mobilita (elektrické autá a verejná doprava) a uskladňovanie (elektrickej) energie."


Podľa stránky kdenabijat.sk je v rámci európskeho programu e-lektromobilita bolo vytvorených v Nemecku, Rakúsku, Českej republike a Slovenskej republike 210 staníc. Na Slovensku v súčasnosti existuje viac ako 50 nabíjacích staníc.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error