DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda zameria pozornosť na prípravu výstavby mostov cez rieku Ipeľ, ku ktorej sa Slovenská republika zaviazala už v minulosti.

09.02.2017
Nepravda

Rieka Ipeľ tvorí prírodnú hranicu medzi Slovenskou republikou a Maďarskom na južnom Slovensku. Medzinárodné plánovanie výstavby mostov je náročný proces a predpokladané predloženie projektu je 31. októbra 2017. Vláda aktívne rokuje o výstavbe mostov, no dátum ich výstavby a ani ich počet nie je známy, preto sľub hodnotíme ako nesplnený.

 

Tlačová agentúra Slovenska v apríli 2016 uviedla, že vláda chce využiť to, že vodná doprava sa po prvý raz dostala medzi priority financované z fondov EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja).

 

Na oficiálnej stránke Most - Híd uviedli, že 21. júla 2016 sa konalo rokovanie k budovaniu nových cezhraničných prechodov medzi SR a Maďarskom v rámci Programu spolupráce Slovensko-Maďarsko. Pôvodne strany rokovali o štyroch mostoch, Banskobystrický samosprávny kraj však navrhol aby sa jednalo iba o dvoch (Ipeľské Predmostie-Drégelypalánk a Koláre-Balassagyarmat-Újkóvár). Výstavba nových mostov cez rieku Ipeľ sa bude financovať primárne z európskych zdrojov (85%) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zdrojmi financovania sú aj štátne rozpočty (10%) a rozpočty samospráv (5%).

 

Ešte v roku 2015 minister dopravy Árpád Érsek na stránke Most Híd napísal: „Róbert Fico a Viktor Orbán sa ešte v októbri 2012 v Mlynkoch (Pilisszentkereszt) dohodli  o výstavbe cestných mostov na spoločnom, slovensko-maďarskom úseku hranice. Vtedajšia dohoda predsedov vlád hovorila aj o začatí výstavby dvoch mostov cez Ipeľ (Pásztó, Chľaba). Boli dostupné aj zdroje EÚ, ale z tejto dohody sa dodnes nič nezrealizovalo.” TASR v októbri 2016 uviedla, že Slovenská i maďarská strana v súčasnosti pripravujú projektovú dokumentáciu, ktorá bude súčasťou žiadosti o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov.  Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) informoval TASR, že vzhľadom na náročnosť spracovania potrebných dokumentov a lehoty s tým súvisiace, bude predpokladaný dátum predloženia projektu 31. októbra 2017. Presné termíny samotnej výstavby mostov cez Ipeľ tak budú známe až po ukončení projekčných a prípravných prác.


S výstavbou mostu cez rieku Ipeľ súvisí aj posun slovensko-maďarskej hranice. TASR v septembri informovala, že návrh zmeny ústavného zákona predložil minister vnútra Róbert Kaliňák. Zmeny na štátnej hranici súvisia s vodohospodárskymi úpravami rieky Ipeľ v okresoch Nové Zámky, Levice a Lučenec. Hraničná čiara sa prekladá do novovybudovaného koryta toku a kompenzuje sa úbytok štátneho územia vzniknutý vodohospodárskymi úpravami. Začiatkom februára plénum posunulo návrh do druhého čítania. Na jeho schválenie je potrebný súhlas Národnej rady SR.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error