DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda bude naďalej prijímať opatrenia na efektívnejšiu podporu nájomného bývania, a to aj cestou zapojenia súkromných zdrojov. Výstavba nájomných bytov bude jedným z prostriedkov podpory menej rozvinutých regiónov.

09.02.2017
Neoveriteľné

Štátny fond rozvoja bývania má tento rok vyčlenených 103 miliónov eur na podporu nájomného bývania. Fond už spustil zber žiadostí (.pdf) o úvery, o ktoré záujemcovia žiadajú cez mestské alebo okresné úrady. Programové vyhlásenie hovorí, že vláda bude pokračovať v prijímaní opatrení. Štátny fond má na tento rok k dispozícií viac financií ako to bolo v roku 2016, avšak zatiaľ nevieme, či bude prerozdelenie efektívnejšie. Konkrétne opatrenia sme ešte nevideli, preto hodnotíme sľub ako nesplnený.


Denník SME v decembri 2016 informoval, že premiér Fico sa chystá zamerať na podporu nájomného bývania. Ministerstvo výstavby odhaduje, že na celom Slovensku je okolo stotisíc nájomných bytov, približne polovicu z nich ponúkajú súkromníci a polovicu verejný sektor.


"Nájomné byty predstavujú odrazový mostík pre mladých ľudí, ktorí dosiaľ nemajú prostriedky na vlastné bývanie." Aj keď ide o užitočný nástroj, podmienky na získanie takejto formy podpory sú pomerne striktne nastavené. Ide o sociálne bývanie, preto môžu sa uchádzať len osoby, ktorých mesačný príjem nepresiahne trojnásobok životného minima.


Štátny fond rozvoja bývania spustil v januári  zber žiadostí o úvery. Úvery sú využiteľné na obnovu bytových budov alebo kúpu a výstavbu nájomných bytov a zariadení sociálnych služieb. Celkovo je na tento rok vyčlenených 225 miliónov eur, čo je o 28 miliónov viac ako bol rozdelený v roku 2016, informoval o tom týždeník TREND. Z celkových 225 miliónov je najväčšia časť určená na obnovu bytoviek a zateplovanie, na nájomné byty vyčlenil fond 103 miliónov eur. Zvyšné prostriedky majú pokryť žiadostí o podporu obstarania bytu do vlastníctva fyzických osôb a o výstavbu a obnovu zariadení sociálnych služieb.


Našou snahou je naďalej poskytovať klientom komplexné služby v oblasti financovania výstavby a obnovy bytového fondu s dôrazom na zvyšovanie štandardu bývania a úspory energií pri prevádzke bytových budov,hovorí Juraj Kurňavka, ktorý je od minulého roku generálnym riaditeľom fondu.


TASR uviedla v januári 2017, že viaceré samosprávy v Košickom kraji požiadali v uplynulom roku Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) a Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR o dotáciu na výstavbu nových nájomných bytov. Podľa hovorcu ŠFRB Rastislava Lackoviča fond poskytuje úvery na kúpu alebo výstavbu nájomných bytov. "V roku 2016 bolo schválených v Prešovskom kraji 14 úverov v sume 5.112.200 eur, čo je 238 bytových jednotiek a v Košickom kraji sedem úverov v sume 2.506.730 eur, čo je 175 bytových jednotiek," uviedol Lackovič.


Najväčší záujem o takú formu podporu evidoval fond v Nitrianskom kraji, odkiaľ obdržal 50 žiadostí o úver. V Košickom kraji pribudnú nájomné byty vďaka  týmto dotáciam v meste Dobšiná a v obciach Margecany, Jasov, Gemerská Poloma a Malý Horeš.
Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error