DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Medzi ďalšie priority vlády bude patriť zjednodušenie pravidiel a skrátenie stavebného konania, zabezpečenie zvýšenej ochrany spotrebiteľov pri bytovej výstavbe...

09.02.2017
Nepravda

Pravidlá stavebného konania a ochrana spotrebiteľov pri bytovej výstavbe patria do zákona 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Od schválenia programových vyhlásení vlády sa o stavebnom zákone rokovalo celkovo tri krát. Ani jedno z rokovaní sa netýkalo zjednodušenia pravidiel a skrátenia stavebného konania, sľub teda hodnotíme ako nesplnený.


Denník SME v apríli informoval, že prijatie nového stavebného zákona bude jednou z priorít vlády, pričom najväčším problémom je otázka čiernych stavieb. Túto problematiku je podľa návrhu vládneho programu potrebné vnímať ako následok komplikovaného a zdĺhavého stavebného konania, vláda preto zabezpečí zjednodušenie stavebného konania. SME ďalej informovalo, že zámerom vlády je reforma zákona, zatiaľ čo podľa prezidenta Stavebnej komory SR a Slovenskej asociácie stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby (SASDARS) Ivana Pauera vláda potrebuje vytvoriť nový stavebný zákon.


Na stránkach komory v decembri 2016 uviedli, že Stavebná komora SR zaslala Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) návrh na vyhlášku o vybraných činnostiach vo výstavbe. Zdôvodňujú to tým, že stavebný zákon bol od jeho vytvorenia v roku 1976 zmenený 38 krát čo vedie k poklesu požiadaviek na kvalitu a odbornosť uskutočňovania stavieb. 28. januára informovala SASDARS na stránkach, že obdržali odpoveď z ministerstva dopravy, ale že žiadny návrh neposlali.


O konkrétnom zákone sa v parlamente za uplynulý rok jednalo tri krát. 27. mája 2016 predložili poslanci Bors Kollár, Milan Krajniak, Peter Pčolinský, Adriana Pčolinská a Petra Krištúfková návrh na zmenu zákona 50/ 1976 Zb., ktorý pojednával o stavebných povoleniach a nepovolených stavbách. Cieľom navrhnutej novely bolo zamedzenie rozširovania výstavby čiernych stavieb a objektov na cudzích pozemkoch. Zákon nebol schválený a rokovanie o ňom bolo zastavené. V auguste 2016 skupina poslancov (A. Zemanová, J. Kiššová, M. Laurenčík, M. Ivan, R. Kaščáková, V. Sloboda) predložila zákon o reklamných stavbách.  Navrhovaná úprava by umožnila obciam regulovať umiestňovanie reklamných stavieb a vymedzenie časti území, v ktorých by bolo umiestňovanie reklamných stavieb zakázané. Ani tento návrh nebol schválený a rokovanie bolo zastavené. 13. januára tohto roku bolo znova predložený návrh zmeny zákona tentoraz poslancami Beblavým a Macháčkovou, ktorý hovorí o vypustení označení “samosprávny kraj”. Cieľom predkladaného návrhu je umožniť úplné zrušenie vyšších územných celkov ku dňu 31.12.2017, a to tak, aby nebola stanovená náhrada vyšších územných celkov, ale prenos ich súčasných kompetencií na štát, obce a mestá. Národná rada schválila návrh poslancov, návrh bol posunutý na prerokovanie a bude predložený v druhom čítaní 17. marca.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error