DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Na rozvoji cestovného ruchu vo vybraných turisticky atraktívnych lokalitách bude participovať aj celoštátna a regionálna doprava. Vláda prijme opatrenia s cieľom lepšej koordinácie železničnej a autobusovej dopravy a prevádzkovateľov stredísk cestovného ruchu na celoročnej a sezónnej báze.

09.02.2017
Nepravda

Ministerstvo dopravy informovalo verejnosť o plánoch na vytvorenie Národnej dopravnej, dátum jej vytvorenia však nestanovilo. V otázke podpory cestovného ruchu sa uskutočnil presun Slovenskej agentúry pre cestovný ruch pod Ministerstvo dopravy. Na koordinácii železničnej a autobusovej dopravy ešte neboli podniknuté žiadne konkrétne kroky, preto sľub hodnotíme ako nesplnený.


Denník SME v máji 2016 informoval, že vznikne Národná dopravná agentúra (NADA), ktorá má zabezpečiť efektívnu koordináciu osobnej vlakovej, prímestskej autobusovej a mestskej hromadnej dopravy.  "Mali by sa znížiť čakania na prestup a predísť nežiaducej konkurencii medzi autobusovou a železničnou dopravou," vyplýva z Národného programu reforiem 2016 (NPR) (.pdf s. 33) v časti o dopravnej infraštruktúre a elektronických komunikáciách. NPR popisuje štrukturálne opatrenia, ktoré vláda SR plánuje realizovať v najbližších dvoch rokoch.  Materiál zohľadňuje programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2016-2020.


NPR (.pdf s. 11) uvádza, že: “Vo verejnej doprave sa realizujú viaceré projekty zvyšujúce jej atraktivitu. V železničnej doprave prebieha modernizácia železničnej infraštruktúry a obnovoval sa vozový park Železničnej spoločnosti Slovensko (celkovo sa z OP Doprava od roku 2014 kúpilo alebo rekonštruovalo 181 vozidiel).” Modernizácia vozového parku bude pokračovať, v roku 2016 bolo na jej obnovenie vyčlenených  47 mil. eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 a 218 mil. eur v rokoch 2017 a 2018 (vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu). (.pdf s. 33)


Najväčším krokom v otázke reformy a rozvoja cestovného ruchu je zatiaľ, že Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) bola v januári začlenená do štruktúr ministerstva dopravy. Informovala o tom TASR už v novembri. "Tieto zmeny vnímame ako snahu vlády o efektívnejšiu podporu turizmu. Pokiaľ zabezpečia aktívnejšiu podporu podnikania našich členov a dostatočný marketing ich aktivít, bude zlúčenie správnym krokom do budúcnosti," avizoval prezident Zväzu cestovného ruchu Marek Harbuľák. Podľa TASR zvýšenie efektivity očakáva aj minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error