DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Definovanie pravidiel pre organizáciu a prevádzku minimálnej povinnej siete garantovaných ambulancii lekárskej služby prvej pomoci (ďalej len „LSPP“) pre dospelých aj deti, ako aj zubno-lekárskej a lekárenskej pohotovosti s 24-hodinovou službou. Ostatnú časť LSPP odporúča ponechať ako doplnkovú s možnosťou kratšej prevádzky.

08.02.2017
Zavádzajúce

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru) dňa 1. februára 2016 predstavil verejnosti pripravované zmeny v zdravotníctve. Po úspešných rokovaniach by mala reforma týkajúca sa pohotovostných služieb nadobudnúť účinnosť 1. júla 2017. V súčasnosti návrh čaká medzirezortné pripomienkové konanie a následné prerokovanie vládou. Sľub preto hodnotíme ako čiastočne splnený.

Ministerstvo zdravotníctva pripravilo zmeny vo fungovaní lekárskej služby prvej pomoci (ďalej len „LSPP“). Pohotovostí má byť menej, no majú byť efektívnejšie a napojené na urgentné príjmy nemocníc. Nový koncept Ambulantnej pohotovostnej služby zavedie rozdelenie pohotovostí na pevnú a doplnkovú sieť, pričom zabezpečovať ich budú organizátori, ktorých vysúťaží štát. Povolenie dostanú na šesť rokov. Organizátori budú zabezpečovať aj lekárov. Tí by mali zarábať minimálne 12 eur za hodinu v hrubom.

Pevná sieť ambulancií navrhovaná MZ je povinná. Oproti dnešným 95-tim LSPP pre dospelých ich má byť 51. Pre deti ich zredukujú zo 73 na 45 miest. Ambulantnú pohotovostnú službu v pevnej sieti majú organizátori prevádzkovať v čase od 16. hodiny do 7. hodiny nasledujúceho dňa a v dňoch pracovného pokoja nepretržite. Doplnková sieť je dobrovoľná a zriadiť ju môže organizátor, ktorý bude poskytovať aj pevnú pohotovostnú službu. Doplnkové služby môžu trvať najviac 4 hodiny denne v čase od 16. 00 h do 22. 00h.


Návrh zákona o zdravotnej starostlivosti upravuje aj poplatky za pohotovostné služby. Návšteva ambulantnej pohotovosti sa navýši o symbolický jeden cent, bude teda stáť rovné dve eurá. Ak pacient nemá akútny stav, a napriek tomu vyhľadá urgentný príjem, zaplatí až desať eur. Poplatok sa nebude týkať tých, ktorí urgentnú pohotovostnú službu vyhľadajú bezprostredne po vzniku úrazu. „Nie je cieľom pýtať si viac peňazí, ale je tu istý nástroj ako presmerovať pacientov, ktorí sú určení pre ambulantné ošetrenie, na ambulantnú pohotovostnú službu. Práve preto aj rozširujeme okruh osôb, ktoré nebudú vôbec platiť tento poplatok, čo v zásade predstavuje veľkú väčšinu pacientov, pre ktorých je určená ústavná pohotovostná služba,“ zdôraznil minister.

Minister zdravotníctva uskutočnil prvé rokovania o reforme lekárskej služby prvej pomoci (ďalej len „LSPP“) už v roku 2016 po nástupe do funkcie. Slovenská lekárska komora, ktorá sa aktívne zúčastňuje rokovaní na MZ SR k problematike organizácie a legislatívnej úpravy LSPP, vo svojej správe z rokovania (.pdf, s.2) prejavila nádej ku konsenzu a očakávaným pozitívnym zmenám. Reformu víta aj Asociácia súkromných lekárov. Naopak, Asociácia nemocníc Slovenska vidí problém hlavne v otázke odmeňovania LSPP. „My trváme na tom, že lekári, ktorí slúžia na ústavnej pohotovostnej službe v nemocniciach, v žiadnom prípade nemôžu mať nižšiu mzdu ako na LSPP,“ dodal Marián Petko, prezident ANS.

Druckerove návrhy skutočne definujú akési pravidlá pre organizáciu a prevádzku novej Ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých aj deti. Zubno-lekárskej pohotovosti s 24-hodinovou službou sa návrh zatiaľ špeciálne nevenuje.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error