DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda posilní starostlivosť o zahraničných Slovákov. Bude moderným dynamickým spôsobom podporovať ich inštitúcie a vzťahy so Slovenskou republikou v súlade s prijatou Koncepciou štátnej politiky na roky 2016 – 2020.

29.01.2017
Pravda

Zahraniční Slováci sú reprezentovaní Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý vláde predložil memorandum s požiadavkami. Z požiadaviek bolo splnenie zriadenie Centra slovenského zahraničia. Sľub bol teda zatiaľ splnený iba čiastočne.

Koncepciu štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí predkladá vláde Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Koncepcia na roky 2016 - 2020 bola vládou schválená 21. októbra 2015. Obsahuje  prehľad súčastného stavu slovenskej národnostnej menšiny a slovenských komunít v zahraničí a určuje zásady a ciele štátnej politiky starostlivosti o zahraničních Slovákov. ÚSŽZ definuje Koncepciu následovne :  "Materiál v zákonom stanovených oblastiach určuje úlohy, ciele a priority tvorby a výkonu štátnej politiky  v  legislatívnej, kultúrno-spoločenskej, výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej, mediálnej a informačnej oblasti, ako aj vo sfére duchovného života vrátane vzájomnej komunikácie a obojstranne  prospešnej spolupráce."
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa zaviazal k spolupráci pri výkone štátnej politiky v tejto oblasti so Svetovým združením Slovákov v zahraničí. Do programového vyhlásenia vlády sa nedostali všetky požiadavky obsiahnuté v memorande (.pdf, str. 25) (ako napríklad skomfortnenie volieb, obnovenie komisie pri Zahraničnom výbore NRSR či novelizácia zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí), predseda združenia Vladimír Skalský však vyhlásil, že si stoja za požiadavkami adresovanými vláde pred voľbami, ktorých splnenie im bolo verejne príľúbené : " Verím, že sme na dobrej ceste zvrátiť pokles objemu grantovej podpory, zriadiť Centrum slovenského zahraničia v Bratislave, obnoviť Komisiu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Zahraničnom výbore NR SR či skomfortniť voľby zo zahraničia," Zo spomínaných požiadaviek bolo zatiaľ splnené založenie Centra slovenského zahraničia. Centrum má predstavovať kultúru Slovákov žijúcich v zahraničí. Podľa teraz.sk má centrum zahŕňať "... muzeálnu expozíciu, predstavujúcu históriu krajanov, priestory pre prezentáciu živej kultúry, kde sa bude prezentovať folklór, divadlo, hudba či literatúra Slovákov zo zahraničia a v centre má byť aj galéria, kde sa budú konať výstavy krajanských umelcov." 
V súčasnej dobe sa starostlivosť o Slovákov v zahraničí realizuje najmä prostredníctvom dotácií na vyššie spomínané oblasti. Okrem toho ponúka vláda SR Slovákom v zahraničí študijné štipendiá. V roku 2014 boli použité dotácie (.pdf, str.9) vo výške 1 144 470,8 eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error