DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Prioritou vlády v plynárskom sektore bude efektívne využívanie existujúcich prepravných kapacít, vytvorenie severojužného koridoru a predovšetkým projekt plynovodu Eastring.

29.01.2017
Zavádzajúce

Projekt plynovodu Eastring a vytvorenia severojužného koridoru sú projektmi, ktoré by mali zabezpečiť nezávislosť Slovenska čo sa týka dodávok plynu a energetickú bezpečnosť krajiny. Aj keď projekt severojužného koridora za prvý rok vlády stagnoval, v súvislosti s projektom plynovodu Eastring vláda podpísala slovensko-bulharské memorandum, ktoré by malo podporovať výstavbu spoločného plynovodu. Sľub vlády preto hodnotíme, ako čiastočne splnený. 

V prípade tzv. severojužného koridoru sa jedná o projekt, ktorý by umožnil tranzit plynu od Poľska až po Chorvátsko. Jednotlivé časti koridoru sú už v prevádzke, ako napríklad poľský splyňovací terminál v prístave Svinoustie, alebo prepojenie slovenskej a maďarskej siete plynovodov pri maďarskej obci Szada. Toto prepojenie má zmenšiť závislosť aj Slovenska od ruského plynu. Plynovodné sústavy sa majú od Poľska až po Chorvátsko postupne poprepájať, a tak bude môcť plyn prúdiť cez Slovensko zo severu na juh, aj opačne.

Zdroj: Energetický inštitút

Najväčšou prekážkou tohto prepojenia sú chýbajúce plynovodné potrubia, ktoré by dostatočne prepájali slovenskú a poľskú plynovodnú sústavu. Dokopy ide o vyše 160 kilometrov potrubí, z toho väčšina na našom území, 58 kilometrov by malo byť na poľskej strane.

Výstavba potrubí na našom území má stáť asi 100 miliónov eur s tým, že stavba sa bude týkať 75 obcí (dotknuté sú okresy Humenné, Snina, Michalovce, Medzilaborce, Sobrance). Na základe dokumentu na Informačnom portáli rezortu MŽP SR stavebné práce by sa mali začať v roku 2018 a samotný plynovod by mal byť funkčný od roku 2020. V roku 2014 Robert Fico pri prepojení slovenskej a maďarskej siete plynovodu vyhlásil, že „severojužné prepojenie sa stáva veľkou realitou“.

Projektu Eastring sa Demagog.SK už v overeniach venoval viackrát. Cieľom projektu Eastring je zvýšiť energetickú bezpečnosť krajín strednej a juhovýchodnej Európy. Predpokladanú trasu Eastring môžme vidieť na nasledujúcej mapke.

Zdroj: www.eastring.eu

Podľa informácií uvedených na oficiálnej stránke projektu, na Eastring by sa mal napojiť turecký plynovod v Bulharsku. Alternatívne možnosti sú, že turecká sieť by sa napojila na hranici Rumunska a Bulharska. Projekt Eastring má byť alternatívou za zrušený projekt South Stream. Zrealizovalo by sa tak severo-južné prepojenie plynovodov, ktoré dlhodobo podporuje aj Európska komisia. Dôkazom toho je aj fakt, že plynovod Eastring pribudol medzi strategické projekty EÚ. S návrhom na stavbu plynovodu Eastring prišla spoločnosť Eustream. Tá už na Slovensku prepravuje plyn od roku 1972 (vtedy ešte pod názvom Tranzitní plynovod Praha, nástupcom tejto spoločnosti bol Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ktorý bol v roku 2008 premenovaný na Eustream) a rozhodujúci akcionársky podiel v nej vlastní štát.

V súvislosti s týmto projektom treba pripomenúť dôležitý míľnik, ku ktorému sa spoločnosť Eustream dopracovala. V novembri 2016 spoločnosti Bulgartransgaz a Eustream podpísali memorandum o porozumení, ktoré hovorí o realizácii projektu balkánskeho plynárenského obchodného uzla v koordinácii s projektom Eastring. Memorandum nadväzuje na júnové slovensko-bulharské memorandum o porozumení o samotnom projekte Eastring, ktoré podpísali bulharský prepravca plynu a slovenský prevádzkovateľ plynovodovej siete. Podobné memorandum podpísali aj ministri hospodárstva v júli 2016, týmto aktom tak podľa ministra Petra Žigu vyjadrili politickú podporu projektu. Projekt Eastring už získal status spoločného záujmu pre EÚ.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error