DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda bude pokračovať v podpore integrovaného a dlhodobého systému návratnej podpory národných investičných priorít SR prostredníctvom štruktúry Slovak Investment Holding.

29.01.2017
Pravda

Vláda Roberta Fica cez štruktúru Slovak Investment Holding spolufinancuje napr. obchvat Bratislavy sumou 28 miliónov eur. Štruktúra taktiež zastrešuje dotácie na svojpomocné budovanie obydlí a podporu sociálnych podnikov pre rómske osady vo výške 12 miliónov eur, ktoré vláda schválila v decembri 2016. Ide o návratné financie poskytnuté z Európskeho fondu pre strategické investície formou zvýhodneného úveru. V procese prípravy je podľa Ministerstva financií niekoľko dalších projektov, ktoré vláda plánuje spolufinancovať cez Slovak Investment Holding, ako napr. severný obchvat Prešova alebo úsek rýchlostnej cesty R2 s tunelom Soroška a taktiež projekty v oblasti energetiky. V týchto prípadoch, ale zatiaľ ide len o plány. Sľub hodnotíme ako splnený. 


Slovak Investment Holding bol založený v roku 2014, z mandátu uznesenia vlády z decembra 2013. Oficiálnym cieľom je podľa Ministerstva financií koncentrovaná a efektívna implementácia Európskych štrukturálnych a investičných fondov cez finančné nástroje. Vláda vyčlenila do tejto štruktúry minimálne 3 % z každého operačného programu európskych štrukturálnych investičných fondov v programovom období 2014-2020, čo by malo za celé šesťročné obdobie byť približne 545 miliónov eur. Cez tento program môžu byť financované projekty v oblasti dopravy, energetiky, odpadového hospodárstva, sociálnej politiky a taktiež podpora malých a stredných podnikov. 

Veľkým otáznikom tejto štruktúry ostáva verejná kontrola financií. Slovak Investment Holding je akciovou spoločnosťou, pričom najväčším akcionárom je spoločnosť SZRB Asset Management, ktorá vlastní 99,9 % akcií. Táto spoločnosť bola založená v roku 2014 za účelom správy Slovak Investment Holding a plne ju vlastní Slovenská záručná a investičná banka, ktorú založilo a vlastní Ministerstvo financií. V praxi to znamená, že Slovak Investment Holding, aj keď nakladá s verejnými financiami, nemá zo zákona povinnosť o svojich aktivitách informovať verejnosť. O problematike podobných firiem písala v júni 2016 aj poslankyňa Veronika Remišová, poslanecký klub OĽaNO-Nova následne prišiel s návrhom novely zákona o slobodnom prístupe k informáciam, ktorá by rozšírila jeho pôsobnosť aj na podobné prípady. Návrh napokon neprešiel. 

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error