DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

(Vláda, pozn.) Pripraví nový model poskytovania vládnych štipendií pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

29.01.2017
Nepravda

Dňa 23. septembra 2005 prijala vláda Mikuláša Dzurindu zákon č. 474/2005 Z.z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí, čím vznikol Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len Úrad). §5 daného zákonu udeľuje podporu Slovákom žijúcich v zahraničí v oblasti: a.) vzdelávania, vedy a výskumu, b.) kultúry, c.) informatizácie, d.) médií (pdf, str. 3.). Predseda Úradu Ján Varša predložil Koncepciu štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí za obdobie rokov 2016-2020, ktorý bol schválený vládou na 181. rokovaní dňa 21. októbra 2015. 

Bod 4.5 Koncepcie uvádza významnosť postavenia poskytovania vysokoškolských štipendií vlády SR pričom "počet prideľovaných štipendií bude zodpovedať MŠVVaŠ SR." Prioritou Úradu za rok 2016 bolo podporovanie "aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí," pričom udáva malé informácie o samotných podmienkach udeľovania štipendií. Úrad termíny podania žiadostí na dotáciu za rok 2017 na svojom portáli doposiaľ neuverejnil, čím nemôžeme potvrdiť, že vznikol nový model poskytovania vládnych štipendií pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako doteraz existujúci model. 

Vládou podporovaný model poskytovania štipendií existuje aj v inej forme. V roku 2005 vláda schválila uznesenie č. 557 čím vznikol Národný štipendijný program (NŠP). O pokračovaní NŠP rozhodla prvá vláda Roberta Fica uznesením č. 317 z 29. apríla 2009 s platnosťou do roku 2016. Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA), ktorá administratívne zabezpečuje NŠP, v januári 2017 vydala nové podmienky pre uchádzačov o NŠP s minimálnymi zmenami (pdf, str. 3). Vláda SR od svojho zvolenia neuzniesla pokračovanie NŠP, no aplikanti sa môžu o štipendium uchádzať aj počas akademického roku 2017/2018. Zároveň vláda ani pre tento spôsob udeľovania štipednií nepripravila nový model poskytovania vládnych štipendií pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 

NŠP poskytuje štipendiá pre študentov, doktorandov a študentov postgraduálnych študijných programov slovenských vysokých škôl na "pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania." 

Na splnenie podmienok musí mať uchádzač dokonečené bakalárske štúdium a zároveň musí byť študentom na jednom z troch stupňov 2. stupňa vysokoškolského vzdelania na slovenskej univerzite, pričom sa po skončení pobytu musí vrátiť na domácu univerzitu. 

"Mesačná výška štipendia sa stanovuje v súlade so životnými nákladmi v jednotlivých krajinách po konzultácii so zastupiteľským úradom SR s pôsobnosťou pre tú-ktorú krajinu. Výšku štipendia schvaľuje MŠVVaŠ SR."Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error