DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda bude vo väčšej miere využívať danosti regiónov, zvyšovať potravinovú bezpečnosť a podiel slovenských potravinárskych výrobkov z domácich surovín na spotrebiteľskom trhu.

29.01.2017
Pravda

Vládna Slovenská národná strana počas roka predložila zákon týkajúci sa potravinovej bezpečnosti - zákon o ochrane pôdy. Zákon o pôde sa bude prerokovávať v roku 2017, môžeme ale hodnotiť, že v oblasti potravinovej bezpečnosti vláda zaznamenala aktivitu.


Portál Pravda v januári 2017 priniesol správy o poklese podielu slovenských potravín v obchodoch v roku 2016. Podľa správy: ,, Najväčšie zastúpenie spomedzi slovenských výrobkov bolo v kategóriách mlieko, vody a minerálky, víno, pivo a liehoviny a destiláty. Naopak, najmenej domácich potravín bolo medzi olejmi, cukrovinkami a konzervovanými produktmi."  Aj napriek zákonu o znížení DPH z roku 2015 teda pokračoval pokles podielu domácich potravín na slovenskom trhu

Parlament ďalej schválil dňa 21.11. 2016 zákon o potravinách, ktorý predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, vedené nominantkou Slovenskej Národnej Strany, Ing. Gabrielou Matečnou. Zákon umožňuje poskytnutie potravín po uplynutí minimálnej trvanlivosti, ktoré sú bezpečné, na ďalšiu spotrebu charitatívnym organizáciám. Tento krok má obmedziť plytvanie potravinami. 
Zákon tiež ruší povinnosť malým producentom zverejňovať výživové hodnoty na ich produkty. Malými producentami sa rozumejú podniky zamestnávajúce menej než 15 osôb alebo s ročným obratom nepresahujúcim 700.000,- eur a dodáva na území Slovenska. 
Zákon ďalej ruší povinnosť obchodov zverejňovať podiel slovenských výrobkov na obrate, keďže takého nariadenie bolo podľa ministerky Matečnej kritizované Európskou komisiou. 
Zákon v hlasovaní podporili poslanci SNS, SMER-SD aj MOST-HÍD, okrem 2 neprítomných poslancov (predsedu SNS Andreja Danka, a poslankyne SMER-SD Jany Vaľovej). Zákon 376/2016 Z.z. je platný od 1.1.2017. 
Poslanec Zsolt Simon (MOST-HÍD) zákon v tlačovej konferencii (TA3) kritizoval, ako zatajovanie zloženia potravín a zlyhanie vlády ochraňovať obyvateľov, keď dovolí ďalšiu distribúciu a konzumáciu potravín s uplynutým dátumom spotreby. 

Poslanci SNS ďalej odovzdali dňa 15. decembra 2016 Návrh na zákon, ktorý mení a dopĺňa Ústava. Návrh okrem iného začleňuje do Ústavy definíciu:
„(5) Pôda ako neobnoviteľný prírodný zdroj požíva osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.“
Doplnok ústavného zákona má viesť k ochrane poľnohospodárskej aj lesnej pôdy na Slovensku pred špekulatívnym výkupom, a to najmä zo strany zahraničných záujemcov. Podľa podpredsedníčky klubu SNS Evy Antošovej sa pod špekulatívnym nákupom rozumie nákup poľnohospodárskej pôdy s cieľom nevyužívať ho na poľnohospodárske účely. Odkup pôdy môže viesť k ohrozeniu postavenia domácich poľnohospodárov. Domáci záujemcovia o využívanie pôdy na poľnohospodárske účely by nemali byť zákonom zasiahnutí. Vládna strana SMER-Sociálna demokracia sa vyjadrila v prospech zákona, a SNS predpokladalo podporu aj zo strany opozície.
Návrh bol vo februári posunutý do druhého čítania (pravda.sk). 

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error