DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

V roku 2016 ubudlo z evidencie 10,5 tisíca nezamestnaných nad 4 roky.

18.01.2017
Pravda

Na základe informácií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, bolo v januári 2016 evidovaných celkovo 72 683 dlhodobo nezamestnaných osôb, t.j. nezamestatní nad 48 mesiacov (štyri roky). K decembru 2016 bolo evidovaných 61 881 nezamestnaných osôb nad 48 mesiacov. Ročný pokles bol 14,86 %, čo znamená, že celkovo ubudlo z evidencie 10 802 osôb nezamestnaných nad 4 roky. Keďže tvrdenie Jána Richtera približne zodpovedá štatistike, hodnotíme výrok ako pravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 14.01.2017
success
error